IHRM-Khai giảng tại TP. Hồ Chí Minh
 • Khai giảng: 19/09/2019
 • Thời lượng: 09 ngày/ 18 buổi (Mỗi buổi 3 giờ)
 • Lịch học: 19, 20 & 21/09/2019; 5 & 6/10/2019; 12 & 13/10/2019; 19 & 20/10/2019
 • Phí tham dự: 42.000.000 VNĐ
 • Giờ học: 8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
 • Phí ưu đãi: 40.000.000 VNĐ
 • Chi phí nói trên đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM
IHRM-Khai giảng tại Hà Nội
 • Khai giảng: 26/09/2019
 • Thời lượng: 09 ngày/ 18 buổi (Mỗi buổi 3 giờ)
 • Lịch học: 26, 27 & 28/09/2019; 11, 12 & 13/10/2019; 25, 26 & 27/10/2019
 • Phí tham dự: 42.000.000 VNĐ
 • Giờ học: 8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
 • Phí ưu đãi: 40.000.000 VNĐ
 • Chi phí nói trên đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM
Chứng nhận hoàn tất Chương trình IHRM
 • Chứng nhận hoàn tất Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” sẽ được Trường Doanh Nhân PACE - Đại diện độc quyền của SHRM tại Việt Nam cấp cho những học viên đã tham gia trên 80% thời lượng đào tạo và hoàn tất khóa học.
 
Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM
 • Những Học viên mong muốn được khẳng định đẳng cấp nghề nghiệp của mình thông qua một chứng chỉ nghề nghiệp gọi là “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” do SHRM Global cấp, sẽ cần phải tham gia một kỳ thi quốc tế theo quy định của SHRM (kỳ thi này được tổ chức qua hệ thống máy tính của Prometric trên toàn cầu, trong đó có tổ chức thi tại Việt Nam).
 • Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” này của SHRM Global, Quý vị vui lòng tham khảo thông tin tại đây.
go top