Trang-con-IHRM_LuyenthiChungchiSHRM_03.jpg

 
Kỳ thi “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM”
 

Nếu như con đường tối ưu nhất để trở thành chuyên gia tài chính-kế toán đẳng cấp quốc tế là đạt được Chứng chỉ Kế toán Quốc tế ACCA hay CPA, thì tương tự, con đường tối ưu nhất để trở thành chuyên gia nhân sự đẳng cấp quốc tế là đạt được “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” (thường được gọi tắt là “Chứng chỉ SHRM”). 
 
Chứng chỉ SHRM bao gồm 2 loại chứng chỉ là: SHRM-CP (SHRM Certified Professional) và SHRM-SCP (SHRM Senior Certified Professional). Chứng chỉ SHRM-CP dành cho những người làm nhân sự ở vai trò vận hành (Operational Role); còn Chứng chỉ SHRM-SCP dành cho những người làm nhân sự ở vai trò chiến lược (Strategic Role).
 
Để tham gia kỳ thi Chứng chỉ SHRM thì ứng viên cần phải đăng ký dự thi với SHRM Global và đóng lệ phí thi trực tiếp cho SHRM Global. Lệ phí thi Chứng chỉ SHRM-CP / SHRM-SCP như sau:
Chứng chỉ SHRM được xem là chuẩn mực nghề nghiệp tiêu biểu nhất của giới nhân sự quốc tế và là bảo chứng cho năng lực quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.

LỆ PHÍ THI
MỨC PHÍ THÔNG THƯỜNG
PHÍ DÀNH CHO HỘI VIÊN SHRM
Lệ phí thi chính thức Phí xử lý hồ sơ (không hoàn lại) 50 USD 50 USD
Phí dự thi (có thể được hoàn lại) 350 USD 250 USD
Lệ phí thi bổ sung (nếu nộp hồ sơ trễ hạn, không hoàn lại) 75 USD 75 USD
Phí thi lại (nếu có) Áp dụng như thi lần đầu

 


CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ SHRM

  • Kỳ thi Chứng chỉ SHRM là một kỳ thi đầy thách thức, ngay cả với giới nhân sự toàn cầu. Do vậy, Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM sẽ được Trường PACE tổ chức nhằm giúp các Học viên hiểu thêm về những kỹ thuật và kinh nghiệm tham dự kỳ thi quốc tế trên mạng toàn cầu của SHRM, cũng như hiểu rõ những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tự ôn luyện và thực hiện bài thi.
  • Ứng viên quan tâm có thể đăng ký tham gia khóa luyện thi này nhằm tăng thêm khả năng thành công cho kỳ thi Chứng chỉ SHRM đầy thách thức này.
  • Thời lượng của Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM: 2 ngày (4 buổi, mỗi buổi 3 giờ).
  • Chi phí luyện thi (Không bao gồm Hệ thống học liệu SHRM): 6.000.000 VNĐ/Học viên. Phí ưu đãi nếu đăng ký và chuyển phí sớm là: 5.000.000 VNĐ/Học viên.
  • Trường hợp, Học viên đăng ký tham dự Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM (2 ngày), nhưng chưa tham dự Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” (9 ngày) nói trên, Học viên sẽ cần phải trang bị “Hệ thống Học liệu SHRM” (gồm tài liệu in và tài liệu điện tử) với mức phí là 920 USD (tương đương 21.000.000 VNĐ), hoặc 745 USD (tương đương 17.000.000 VNĐ), nếu Học viên đang là Hội viên SHRM. 
  • Mức lệ phí thi và mức phí “Hệ thống học liệu” nói trên được SHRM niêm yết và thống nhất trên toàn cầu.

Để đăng ký tham dự Chương trình ôn luyện thi Chứng chỉ SHRM, vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY

go top