DEVELOPING HR STRATEGY: ALIGNING HR WITH ORGANIZATIONAL STRATEGY

Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự. Rõ ràng là, thế giới đang thay đổi, theo một cách ngày càng nhanh chóng và khó lường hơn.

ANNUAL SHRM CONFERENCE 2018
ANNUAL SHRM CONFERENCE 2018
The Annual SHRM Conference is the largest, oldest, the most influential and joined by most of the HR professionals.
View more
REDEFINING THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATION
REDEFINING THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATION
PACE Institute of Management and SHRM Vietnam held an Info Session: International Human Resource Management on December 7, 2017 in Hanoi with the ...
View more
INFO SESSION: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON DECEMBER 14, 2017 IN HOCHIMINH CITY
INFO SESSION: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON DECEMBER 14, 2017 IN HOCHIMINH CITY
Many organizations are experiencing unprecedented competition, unpredictable change and uncertainty around the world.
View more
go top