banner1.jpg

Trở thành Hội viên của SHRM, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:
 • Tham gia vào mạng lưới toàn cầu gồm 285.000 hội viên trên hơn 165 quốc gia của SHRM. Hiện có đến 93% tập đoàn trong danh sách Fortune 500 có đại diện là Hội viên của SHRM.
 • Tiếp cận những nguồn tài liệu, mẫu biểu, công cụ phong phú và thiết thực.
 • Đăng ký tham dự những buổi hội thảo trực tuyến miễn phí của SHRM (SHRM webcast).
 • Cùng nhiều quyền lợi khác.

 Tham khảo thêm thông tin tại đây.

Các Gói Phí Hội viên
Gói chuyên nghiệp 4.577.000 VND (tương đương 199 USD)/năm

Gói chỉ truy cập bằng Internet
(Chỉ áp dụng cho Hội viên sống ngoài nước Mỹ)

2.185.000 VND (tương đương 95 USD)/năm
Gói sinh viên 920.000 VND (tương đương 40 USD)/năm

 Gia nhập / Gia hạn

Phí Hội viên sẽ không được hoàn lại và không được chuyển nhượng cho người khác. Tất cả Hội viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và Chuẩn mực nghề Quản trị Nhân sự của SHRM
(SHRM Code of Ethical and Professional Standards in Human Resource Management).

Những quyền lợi Hội viên ưa thích

 Công cụ và biểu mẫu
 • Hướng dẫn phương pháp
 • Mẫu câu hỏi phỏng vấn
 • Mẫu chính
 • Mẫu mô tả công việc
 • Các công cụ khác mà Hội viên cần và có email nhờ hỗ trợ
 • Các phương pháp, cách làm hiệu quả nhất
 Và thêm nhiều quyền lợi khác
 • 10 quyển tạp chí HR Magazine mỗi năm
 • Bản tin HRWeek
 • Các hội thảo trực tuyến (webcast) miễn phí
 • Cập nhật các xu hướng nhân sự
 
Nhận xét của Hội viên

"SHRM's resources offer the best value I have seen from a professional organization... well worth the price. I consider membership an essential business tool for my HR team."

Marie Schram, SHRM-SCP, Vice President, Human Resource, Member Since 2000.

"SHRM continues to be the premier organization for world-class HR resources and information, for all industries.

L. Daryl Smith, VP, Human Resources and Training, Member since 1999

"This is THE organization if you're involved with HR."  -

Gregory D. Short, SHRM-SCP, Recruiter, Member Since 2005

"SHRM has helped me limit liabilities, protect my organization and do the right thing from a legal standpoint."

Bhavna Dave, Vice President, Talent, Member Since 2005

 


go top