10 CÁCH GIÚP CÁC NHÀ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ SỰ GẮN KẾT CỦA ĐỘI NGŨ

Làm sao để tăng sự cam kết của nhân viên? Đó là câu hỏi làm đau đầu nhiều nhà Quản trị nhân sự. Câu trả lời có lẽ nằm ở việc trao những công cụ hữu ích cho ban quản lý để thúc đẩy động lực của nhân viên.
 
Dưới đây là 10 cách giúp tổ chức xác định xem ban quản lý trong doanh nghiệp mình có thể xây dựng sự gắn kết của nhân viên hay không:
 
1.      Đánh giá cách người quản lý xây dựng sự gắn kết cho nhân viên theo các thang điểm. Đảm bảo trách nhiệm của họ và kết quả mong muốn trong việc xây dựng đội ngũ tham gia tích cực bằng các khảo sát định kỳ về sự gắn kết.
 
2.      Theo dõi cách các quản lý xây dựng niềm tin. Bắt đầu với mối quan hệ của họ với cấp trên. Chúng có hoàn toàn minh bạch hay không? Khi sai có sẵn sàng thừa nhận hoặc công khai ủng hộ các chính sách và quyết định của công ty hay không?
 
Employee-engagement-1.jpg

3.     Xác định ban quản lý có đủ năng lực để tuyển dụng những người giỏi nhất không? Các nhân viên giám sát chưa đủ tiêu chuẩn thường có khuynh hướng thuê những người có khả năng trung bình, những người họ thích hoặc những người giống họ, hơn là quan tâm đến năng lực của nhân viên- những người có khả năng làm tốt hơn họ. Những người quản lý giỏi nhất đánh giá rất cao cơ hội được làm việc cùng những nhân viên thông minh.
 
4.      Khuyến khích người quản lý đào tạo những những nhân viên giỏi để giúp họ làm tốt hơn. Thường có một sai lầm là công ty chỉ lo đào tạo những nhân viên hiệu suất kém và cho rằng những người giỏi không cần sự giúp đỡ. Nhưng thực tế, việc tiếp tục đầu tư đào tạo cho những người giỏi là một cơ hội tốt giúp họ ngày càng tăng hiệu suất.
 
5.     Đánh giá khả năng xác định những nhân viên không phù hợp của người quản lý, cách họ hướng dẫn và mời những thành viên không phù hợp rời đi khi cần thiết. Những quản lý top đầu hiểu rằng, cần tìm được người phù hợp với vị trí công việc và là những người có khả năng làm cho đồng nghiệp tốt hơn. Các cộng sự thường thấy những điểm yếu về hiệu suất làm việc của họ trước cả những người quản lý.
 
 
6.     
Đảm bảo người quản lý xác định được những người đang gây ra khó khăn cho đội nhóm. Một số nhân viên thực hiện tốt công việc nhưng lại gây khó khăn cho công việc của người khác. Cách làm việc hơi khác thường thì không sao, nhưng làm trở ngại hoặc khiến cho công việc người khác không thoải mái thì không được phép.
 
7.      Yêu cầu những người quản lý thực hiện các cuộc phỏng vấn định kì tại đội nhóm.
 Đào tạo quản lý cách phỏng vấn "giữ chân" nhân viên (stay interview) để họ có thể xây dựng các kỹ năng phỏng vấn, đặt câu hỏi và lập các kế hoạch để thúc đẩy tương tác hiệu quả.
 
8.     
 Yêu cầu người quản lý dự báo mức độ tham gia của đội nhóm. Người giám sát nên học cách dự báo điểm số tương tác của từng nhóm và trình bày kết quả.
 
9.     
Giám sát tỉ lệ nghỉ việc và chuyển đổi công ty của nhân viên. Hãy cho người giám sát biết ngay từ đầu rằng chính sách của bạn là mong muốn tìm được được lý do tại sao nhân viên nào đó lại rời đi.
 
10.   Mối quan hệ tốt với với nhân viên.
 Gọi nhau bằng tên thân mật, xây dựng mối quan hệ với họ, tìm cách hoàn thành công việc cùng nhau một cách cởi mở. Nên cân bằng giữa việc khuyến khích và hỗ trợ họ làm việc.
 
Gia tăng sự gắn kết của nhân viên không phải là một kế hoạch ngắn hạn một sớm một chiều. Giúp các nhà quản lý học hỏi và ứng dụng các cách tăng cường sự cam kết là một trong những giải pháp dài hạn.
 
Theo SHRM.org

Để đồng hành trên hành trình quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế, SHRM Vietnam và Trường Doanh Nhân PACE đã nghiên cứu triển khai Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế” / “International Human Resource Management” (gọi tắt là “IHRM”). Xem chi tiết tại đây.

Chương trình đào tạo
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
International Human Resource Management/IHRM

 

Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế.

 

Khai giảng: Ngày 29/03/2018 tại TP.HCM và ngày 05/04/2018 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây

 

go top