7 THÀNH TỐ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NƠI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

When Work Works là một sáng kiến được SHRM tài trợ nhằm tuyên dương các tổ chức đã cố gắng xây dựng một môi trường làm việc linh hoạt và hiệu quả. Các tổ chức này đã xây dựng được một lợi thế cạnh tranh giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và đảm bảo thực hiện đúng các trách nhiệm cá nhân của mình.
Dưới đây là 7 tiêu chí để bạn có thể tự nhìn lại và đánh giá môi trường làm việc của tổ chức mình:
 
1. Thách thức nghề nghiệp và cơ hội học tập
Một công việc có ý nghĩa rõ ràng sẽ khuyến khích tinh thần học hỏi và sáng tạo và có đủ nhiều nhiệm vụ để bạn quan tâm.
 
2. Hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thành công trong công việc
Hợp tác tốt với đồng nghiệp và có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

 
busy_office_design-1.jpg
 
3. Tự chủ
Bạn phải biết công việc của mình đòi hỏi những yêu cầu gì, làm thế nào để hoàn thành những yêu cầu đó và làm thế nào để vừa sống đúng với chính mình vừa thực hiện những việc đó.
 
4. Công việc và lối sống phù hợp
Tạo ra một kế hoạch đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó là một nền văn hoá linh hoạt trong công việc giúp bạn quản lý hiệu quả công việc và những trách nhiệm cá nhân.
 
5. Sự hài lòng với tiền lương, phúc lợi và cơ hội để cải thiện bản thân
Cảm thấy hài lòng về các phúc lợi cả về vật chất và phi vật chất. Đồng thời có niềm tin rằng bạn có cơ hội được tiếp tục phát triển trong tổ chức.
 
6. Văn hoá Tôn trọng, Tin cậy và Thuộc về
Đó là nơi những người lãnh đạo có uy tín và đạo đức. Họ tìm kiếm những đòi hỏi cải thiện hiệu suất làm việc và giúp bạn cảm thấy mình là một phần của nhóm cùng làm việc.
 
7. Quản lý hỗ trợ cho thành công của các thành viên

Người quản lý cung cấp cho bạn các thông tin trung thực và liên quan cần thiết để bạn thực hiện tốt công việc của mình và họ sẽ công nhận nếu công việc được hoàn thành xuất sắc.
 
Theo SHRM.org
go top