ĐẶC ĐIỂM CẦN CÓ CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hiểu rằng tài sản lớn nhất của tổ chức là nhân viên. Và Giám đốc Nhân sự là một trong những vị trí quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.

VAI TRÒ NHÂN SỰ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÍCH CỰC
VAI TRÒ NHÂN SỰ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÍCH CỰC
Đối với bất kỳ nhân viên nào, công việc với họ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm và được trả lương, mà văn hóa nơi làm việc cũng là một yếu tố ...
Xem tiếp
VÌ SAO PHẢI CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN?
VÌ SAO PHẢI CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN?
Chúng ta nên làm gì khi nhân viên đã nỗ lực và đã hoàn thành tốt công việc của mình? Điều đó có đủ để chúng ta khen thưởng hoặc khen ngợi họ?
Xem tiếp
CHỌN NHÀ LÃNH ĐẠO NHÂN SỰ DỰA TRÊN 6 GIÁC QUAN
CHỌN NHÀ LÃNH ĐẠO NHÂN SỰ DỰA TRÊN 6 GIÁC QUAN
Dưới đây là chia sẻ của cô Barbara Schultz về góc nhìn của mình trong việc chọn nhà lãnh đạo nhân sự dựa trên 6 giác quan. Cô ấy là một Giám đốc nhân ...
Xem tiếp
go top