NHIỀU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐÀO SÂU VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

Gần như tất cả các nhà quản lý (95%) không hài lòng với cách đánh giá hiệu suất chính thống, và hầu hết các chuyên gia nhân sự (90%) cho rằng các đánh giá này là không chính xác.

14 CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC MÂU THUẪN TẠI NƠI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CHO NHỮNG CHUYÊN GIA HR
14 CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC MÂU THUẪN TẠI NƠI LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CHO NHỮNG CHUYÊN GIA HR
Việc bạn xử lý cuộc tranh cãi đang lên cao trào tại nơi làm việc như thế nào có thể tạo nên sự khác biệt về góc nhìn của nhân viên đối với công ty.
Xem tiếp
LỘ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC
LỘ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC
Đây là lộ trình để xem xét và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên được công ty thực hiện hàng năm. Vì thế, lộ trình này được áp dụng cho tất cả ...
Xem tiếp
BÍ QUYẾT CẢI THIỆN HỢP TÁC ĐA CHỨC NĂNG
BÍ QUYẾT CẢI THIỆN HỢP TÁC ĐA CHỨC NĂNG
Ý tưởng đa dạng mang lại cho tổ chức nhiều sự lựa chọn trước khi đi đến quyết định tối ưu nhất. Đa chuyên môn, đa ngành và đa chức năng là yếu tố sẽ ...
Xem tiếp
go top