TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 17/05/2018

Tọa đàm nhằm giúp giới nhân sự Việt Nam tìm ra giải pháp, kiến thức để đáp ứng với bối cảnh và xu hướng trong thời đại mới

TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 24/05/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 24/05/2018
Dành cho những ai đang mong muốn quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của mình theo chuẩn mực toàn cầu
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: 80% NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHẢI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: 80% NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHẢI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY
Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 25/01/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 25/01/2018
Tọa đàm: “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 25/01/2018
Xem tiếp
1 2
go top