TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 8/11/2018

Những người làm nhân sự cần đặt thêm trên vai mình vai trò kiến tạo sự thay đổi, đem lại nguồn sức mạnh bền vững, và tạo ra những giá trị quốc tế.

TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 21/11/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 21/11/2018
Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường của thị trường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Xem tiếp
“HR CAFÉ WITH SHRM”: KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ VIỆT NAM
“HR CAFÉ WITH SHRM”: KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ VIỆT NAM
Trường PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức chương trình HR Café with SHRM vào ngày 16/8/2018 vừa qua tại TPHCM, với mục đích tạo ra sự kết nối trong ...
Xem tiếp
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ SHRM 2019
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ SHRM 2019
Hội nghị Nhân sự SHRM là sự kiện nhân sự lớn nhất thế giới.
Xem tiếp
1 2 3
go top