TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 19/07/2018

“Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự ngày nay không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương pháp triển khai hiệu quả nhất theo chuẩn mực toàn cầu.

1 2
go top