Trở thành Hội viên của SHRM, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

  • Tham gia vào mạng lưới toàn cầu gồm 275.000 hội viên trên hơn 160 quốc gia của SHRM. Hiện có đến 93% tập đoàn trong danh sách Fortune 500 có đại diện là Hội viên của SHRM.
  • Tiếp cận những nguồn tài liệu, mẫu biểu, công cụ phong phú và thiết thực.
  • Đăng ký tham dự những buổi hội thảo trực tuyến miễn phí của SHRM (SHRM webcast).
  • Cùng nhiều quyền lợi khác.

Tham khảo thêm thông tin tại đây.