Khóa học là cơ hội tuyệt vời cho những người làm công tác Nhân sự mà mong muốn:

  • Mở rộng kiến thức
  • Nâng cao kỹ năng
  • Đạt được sự công nhận từ cộng đồng quốc tế
  • Nâng cao khả năng thi đậu chứng chỉ của SHRM, một kỳ thi quan trọng và đầy thách thức mà tỷ lệ người đậu ở lần thi đầu tiên khá thấp (tỷ lệ đậu ở Mỹ chỉ khoảng 50-65%).
  • Thăng tiến trong sự nghiệp. Chương trình là cơ hội để người học có thể mở rộng góc nhìn, cập nhật những ý tưởng, khái niệm mới, củng cố hiểu biết của bản thân về các năng lực và kiến thức cốt lõi của lĩnh vực Nhân sự, từ đó, nâng cao năng suất làm việc và bước thăng tiến vượt trội, toàn diện trong sự nghiệp của mình.