Để đăng ký tham dự Chương trình Đào tạo & Luyện thi Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

Hoặc tải Phiếu đăng ký tại đây, điền thông tin và gửi Phiếu đăng ký về địa chỉ email shrm@PACE.edu.vn.