Là một diễn đàn thường niên dành cho những người làm Nhân sự, Phát triển Tài năng, Đào tạo & Phát triển, và giới doanh nhân để bàn về những vấn đề quan trọng nhất và thời sự nhất liên quan đến lĩnh vực nhân sự, phát triển tài năng, đào tạo & phát triển của Việt Nam và thế giới.

Diễn đàn HR&TD mang đến cho những người tham dự một cơ hội gặp gỡ với chất lượng cao nhất, cùng với nhiều lợi ích an trọng nhất và thời sự nhất liên quan đến lĩnh vực nhân sự, phát triển tài năng, đào tạo & phát triển của Việt Nam và thế giới:

  • Có một bầu không khí học hỏi, kết nối, truyền cảm hứng, cộng tác, gắn bó vì sự phát triển chung của nghề Nhân sự, Phát triển Tài năng, Đào tạo & Phát triển tại Việt Nam nhân sự, phát triển tài năng, đào tạo & phát triển của Việt Nam và thế giới;
  • Chia sẻ về những chiến lược trọng điểm, những bí quyết thực tiễn nhằm giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu, từ đào tạo phát triển đến phát triển tài năng, phát triển kinh doanh;
  • Cơ hội lắng nghe những quan điểm mới mẻ, những câu chuyện giàu cảm hứng từ các diễn giả hàng đầu, để từ đó có thể thay đổi quan điểm, đào sâu hiểu biết của bản thân về lãnh đạo, truyền cảm hứng và thành công.
  • Cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp, đồng sự từ các tổ chức khác.