Chương Trình Đào Tạo & Luyện Thi
CHỨNG CHỈ NHÂN SỰ QUỐC TẾ SHRM
Nơi hội ngộ của các chuyên gia nhân sự hàng đầu Việt Nam có
cùng chí hướng trở thành chuyên gia nhân sự đẳng cấp quốc tế!
Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM-CPSM (SHRM Certified Professional) và Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế Cấp cao SHRM-SCPSM (SHRM Senior Certified Professional) là hai chứng chỉ nghề nghiệp danh giá bậc nhất thế giới dành cho những người làm nghề nhân sự, được chứng nhận và cấp bởi Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ / Society for Human Resource Management (SHRM) - tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự, với hơn 275.000 Hội viên từ trên 160 quốc gia.
      
SHRM-CP & SHRM-SCP được xem chuẩn mực nghề nghiệp
tiêu biểu nhất của giới nhân sự quốc tế và là bảo chứng cho năng lực
của một chuyên gia nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.
   NỘI DUNG
Nội dung chương trình Đào tạo & Luyện thi này được dựa theo Khung Năng lực & Kiến thức của SHRM / SHRM Body of Competency & Knowledge™ (SHRM BoCK™) gồm 8 năng lực hành vi (Behavioral Competencies) và 4 năng lực chuyên môn (Technical Competencies) do SHRM nghiên cứu & phát triển nhằm giúp người làm nghề quản trị nhân sự đạt được sự phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng, cả về năng lực chuyên môn lẫn năng lực hành vi theo chuẩn mực toàn cầu.
   TÀI LIỆU
Tài liệu của chương trình Đào tạo & Luyện thi này là hệ thống Học tập SHRM (SHRM Learning System®), vốn được đánh giá là hệ thống học liệu số 1 thế giới về nghề quản trị nhân sự, cùng với kho tài nguyên kiến thức nhân sự lớn nhất thế giới của SHRM.
   GIẢNG VIÊN
Giảng viên chính
CHUYÊN GIA KEN PINNOCK, SHRM-SCP

Giảng viên của chương trình Đào tạo & Luyện thi này là những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và được chứng nhận bởi SHRM để tham gia giảng dạy. Đặc biệt Khóa đầu tiên của Chương trình Đào tạo & Luyện thi này của SHRM tại Việt Nam sẽ do chính chuyên gia SHRM từ Mỹ trực tiếp sang giảng dạy.
 
  • Giảng viên cao cấp, thành viên Ban Giảng huấn của SHRM
  • Thành viên Ban Chuyên môn của SHRM về chuyên đề Đạo đức và Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
  • Giám đốc Quản trị Tài năng và Phát triển Con người, Đại học Denver, Hoa Kỳ
  • Giáo sư, Chương trình Quản trị Chiến lược Nguồn nhân lực, Đại học Denver, Hoa Kỳ
  • Giám đốc Điều hành Khu vực Arizona, Giám đốc Nhân sự của Mountain States Employers Council, tổ chức chuyên về đào tạo và tư vấn về Nhân sự
  • Chuyên gia Tư vấn Nhân sự của tổ chức Washington Employers, Inc.
   HỌC VIÊN
Học viên của Chương trình Đào tạo & Luyện thi Chứng chỉ SHRM ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đều là những chuyên gia nhân sự hàng đầu của quốc gia sở tại, những người đi tiên phong trong việc nỗ lực trở thành chuyên gia nhân sự đẳng cấp quốc tế. Họ thường là các lãnh đạo nhân sự (HR Leaders) của các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) hay của các doanh nghiệp dẫn đầu trong nền kinh tế.
 

 

 

 

PACE là đối tác
độc quyền của SHRM
tại Việt Nam

 

Chương trình
Đào tạo & Luyện thi
Chứng chỉ SHRM
tại Việt Nam

Khai giảng
28/09/2015

Lịch trình

Đánh giá: 3-5 giờ
(Tự đánh giá online
từ 28/09 đến 01/10/2015)
Học tại lớp:
48 giờ (06 ngày)

Vào ngày
02, 03, 04/10/2015
& ngày 16, 17, 18/10/2015
(8:00-12:00 & 13:00-17:00)
Học phí ưu đãi (*)
Chỉ 49.500.000 VND (2.050 USD) cho toàn bộ Chương trình Đào tạo & Luyện thi (bao gồm cả bộ tài liệu gốc về Hệ thống Học tập SHRM trị giá 19.575.000 VND (870 USD - giá gốc tại Mỹ))
(*) Học phí này chỉ áp dụng khi chuyến phí sớm trước 10 ngày.
 

Văn phòng
PACE & SHRM

Tòa nhà PACE
341 Nguyễn Trãi, Quận 1
TP. HCM, Việt Nam

ĐT: (8) 3837.0208 
 
Hãy là chuyên gia nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu &
Tiên phong xác lập chuẩn mực toàn cầu cho nghề quản trị nhân sự tại Việt Nam