• Kỳ thi Chứng chỉ SHRM là một kỳ thi đầy thách thức, ngay cả với giới nhân sự toàn cầu. Do vậy, Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM sẽ được Trường PACE tổ chức nhằm giúp các Học viên hiểu thêm về những kỹ thuật và kinh nghiệm tham dự kỳ thi quốc tế trên mạng toàn cầu của SHRM, cũng như hiểu rõ những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tự ôn luyện và thực hiện bài thi. Ứng viên quan tâm có thể đăng ký tham gia khóa luyện thi này nhằm tăng thêm khả năng thành công cho kỳ thi Chứng chỉ SHRM đầy thách thức này.
  • Thời lượng của Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM: 2 ngày (# 4 buổi, mỗi buổi 3 giờ).
  • Chi phí luyện thi (Không bao gồm Hệ thống học liệu SHRM): 6.000.000 VNĐ/Học viên. Phí ưu đãi nếu đăng ký và chuyển phí sớm là: 5.000.000 VNĐ/Học viên.
  • Trường hợp, Học viên đăng ký tham dự Chương trình luyện thi Chứng chỉ SHRM (2 ngày), nhưng chưa tham dự Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” (9 ngày) nói trên, Học viên sẽ cần phải trang bị “Hệ thống Học liệu SHRM” (gồm tài liệu in và tài liệu điện tử) với mức phí là 920 USD (tương đương 21.000.000 VNĐ), hoặc 745 USD (tương đương 17.000.000 VNĐ), nếu Học viên đang là Hội viên SHRM.
  • Mức lệ phí thi và mức phí “Hệ thống học liệu” nói trên được SHRM niêm yết và thống nhất trên toàn cầu.