• TƯ DUY MỚI VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
  Công nghệ đang tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới giúp giải quyết các vấn đề của thị trường lao động, nhưng cũng tạo áp lực lên lớp lao động thiếu kỹ năng cần thiết, khiến họ đối mặt với nguy cơ bị máy móc thay thế.
 • 4 Xu hướng mới của Nhân sự
  Lynda Gratton - Giáo sư Trường Kinh doanh London từng đưa ra nhận xét rằng chuyên viên làm công tác nhân sự đang ở vào một giai đoạn đặc biệt trong việc định hình cách mà tổ chức hoạt động.
 • 6 ‘NGỘ NHẬN’ TRONG TUYỂN DỤNG
  Những quan điểm cứng nhắc nào sẽ làm mất thời gian và chi phí trong quá trình tuyển dụng của công ty
 • HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
  Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế - International Human Resources Management (IHRM) – dựa trên Khung năng lực và Kiến thức SHRM và là chuẩn mực toàn cầu về Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ.
 • Quản lý nhân sự: Khó hay dễ?
  Làm thế nào để nhân viên dưới quyền làm việc nhiệt tình, với năng suất cao? Đó chính là câu hỏi luôn đặt ra cho mọi nhà quản lý.