Chương trình IHRM - Khai giảng tại TP.HCM
 • Khai giảng: 10/06/2023
 • Thời lượng: 09 ngày/ 18 buổi (Mỗi buổi 3 giờ)
 • Hình thức học: 18 tháng học trực tuyến với SHRM Learning System; 18 buổi học với giảng viên tại lớp
 • Phí tham dự: 46.200.000 VNĐ
 • Lịch học: Thứ Bảy hàng tuần
 • Phí ưu đãi: 43.896.000 VNĐ
 • Giờ học: 8:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30
 • Chi phí trên đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM và 10% VAT
  (không có sách Hardcopy)
Chương trình IHRM - Khai giảng tại Hà Nội
 • Khai giảng: 15/07/2023
 • Thời lượng: 09 ngày/ 18 buổi (Mỗi buổi 3 giờ)
 • Hình thức học: 18 tháng học trực tuyến với SHRM Learning System; 18 buổi học với giảng viên tại lớp
 • Phí tham dự: 46.200.000 VNĐ
 • Lịch học: Thứ Bảy, Chủ Nhật; học cách tuần
 • Phí ưu đãi: 43.896.000 VNĐ
 • Giờ học: 8:30 - 11:30 & 13:30 - 16:30
 • Chi phí trên đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM và 10% VAT
  (không có sách Hardcopy)
Chương trình IHRM - Khai giảng trên toàn quốc
 • Khai giảng: 14/08/2023
 • Thời lượng: 09 ngày/ 18 buổi (Mỗi buổi 3 giờ)
 • Hình thức học: 18 tháng học trực tuyến với SHRM Learning System; 18 buổi học với giảng viên qua LiveLearning
 • Phí tham dự: 46.200.000 VNĐ
 • Lịch học: Thứ 2, 4, 6
 • Phí ưu đãi: 43.896.000 VNĐ
 • Giờ học: 18:00 - 21:00
 • Chi phí trên đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM và 10% VAT
  (không có sách Hardcopy)
Chứng nhận hoàn tất Chương trình IHRM
 • Chứng nhận hoàn tất Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” sẽ được Học viện Quản lý PACE - Đại diện độc quyền của SHRM tại Việt Nam cấp cho những học viên đã tham gia trên 70% thời lượng đào tạo và hoàn tất khóa học.
 
Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM
 • Những Học viên mong muốn được khẳng định đẳng cấp nghề nghiệp của mình thông qua một chứng chỉ nghề nghiệp gọi là “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” do SHRM Global cấp, sẽ cần phải tham gia một kỳ thi quốc tế theo quy định của SHRM (kỳ thi này được tổ chức qua hệ thống máy tính của Prometric trên toàn cầu, trong đó có tổ chức thi tại Việt Nam).
 • Để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” này của SHRM Global, Quý vị vui lòng tham khảo thông tin tại đây.

go top