Trang-con-IHRM_LuyenthiChungchiSHRM_03.jpg

 
Kỳ thi “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM”
 

Nếu như con đường tối ưu nhất để trở thành chuyên gia tài chính-kế toán đẳng cấp quốc tế là đạt được Chứng chỉ Kế toán Quốc tế ACCA hay CPA, thì tương tự, con đường tối ưu nhất để trở thành chuyên gia nhân sự đẳng cấp quốc tế là đạt được “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” (thường được gọi tắt là “Chứng chỉ SHRM”). 
 
Chứng chỉ SHRM bao gồm 2 loại chứng chỉ là: SHRM-CP (SHRM Certified Professional) và SHRM-SCP (SHRM Senior Certified Professional). Chứng chỉ SHRM-CP dành cho những người làm nhân sự ở vai trò vận hành (Operational Role); còn Chứng chỉ SHRM-SCP dành cho những người làm nhân sự ở vai trò chiến lược (Strategic Role).
 
Để tham gia kỳ thi Chứng chỉ SHRM thì ứng viên cần phải đăng ký dự thi với SHRM Global và đóng lệ phí thi trực tiếp cho SHRM Global. Lệ phí thi Chứng chỉ SHRM-CP / SHRM-SCP như sau:
Chứng chỉ SHRM được xem là chuẩn mực nghề nghiệp tiêu biểu nhất của giới nhân sự quốc tế và là bảo chứng cho năng lực quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.

LỆ PHÍ THI
MỨC PHÍ THÔNG THƯỜNG
PHÍ DÀNH CHO HỘI VIÊN SHRM
Lệ phí thi chính thức Phí xử lý hồ sơ (không hoàn lại) 50 USD 50 USD
Phí dự thi (có thể được hoàn lại) 385 USD 285 USD
Lệ phí chấm phúc khảo  50 USD 50 USD
Phí thi lại (nếu có) Áp dụng như thi lần đầu

Hệ thống học liệu SHRM / SHRM Learning System®
 
“Hệ thống học liệu SHRM” (SHRM Learning System®) là công cụ luyện thi được tin cậy nhất cho hai kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP.
 
  • Trong trường hợp Học viên đã tham dự Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế/ International Human Resource Management" (IHRM) thì đã được tiếp cận toàn bộ “Hệ thống học liệu SHRM 2023” trong chương trình học.
  • Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chương trình cụ thể, chi phí đầu tư, và ưu đãi, vui lòng liên hệ đến Bộ phận tư vấn của PACE: (028) 38370208, hoặc email: SHRM@PACE.edu.vn

go top