TỪ CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, với sự thay đổi quá nhanh và khôn lường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh đó, nghề quản trị nhân sự cũng cần phải thay đổi, vai trò của những người làm nhân sự cũng phải được “định nghĩa lại” và hình thành một “chân dung nghề nghiệp” mới để có thể góp phần phát triển doanh nghiệp của mình nói riêng và phát triển nghề quản trị nhân sự nói chung lên một tầm cao hơn. Những người làm nhân sự cũng cần đặt thêm trên vai mình vai trò kiến tạo sự thay đổi, đem lại nguồn sức mạnh bền vững, và tạo ra những giá trị quốc tế.

Có thể nói, đây chính là một “cuộc cách mạng” trong lĩnh vực quản trị nhân sự không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.

Hàng loạt những vấn đề bức bách trong bối cảnh hoàn toàn mới được đặt ra cho giới nhân sự ngày nay như: Làm thế nào để giữ chân và đãi ngộ người tài? Làm thế nào để phát triển đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm xứng tầm, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập? Làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp có khả năng thu hút người tài tham gia và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp?

Chúng ta biết rằng, nguồn nhân lực luôn là sức mạnh nội tại, là một tài sản quý giá và quan trọng bậc nhất trong việc nâng cao hiệu quả, cũng như tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức. “Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương pháp triển khai hiệu quả nhất theo chuẩn mực toàn cầu. Hơn nữa, kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng cao trong thời buổi hội nhập, và những người làm nghề nhân sự luôn được yêu cầu không chỉ thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, và đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức mình.

 


…ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH IHRM

Hiểu rõ vấn đề này, Học viện Quản lý PACE đã nghiên cứu triển khai một Chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng toàn cầu, dựa trên Khung năng lực & Kiến thức (BASK) - Chuẩn mực Toàn cầu về Quản trị Nhân sự của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ (SHRM) mang tên: 
Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management” (gọi tắt là “IHRM”).
Mục đích của Chương trình IHRM:
Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế.

go top