Học viện Quản lý PACE là đối tác độc quyền của SHRM tại Việt Nam.

SHRM, được thành lập năm 1948 tại Hoa Kỳ, hiện là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề quản trị nhân sự, với hơn 300.000 Hội viên đến từ 165 Quốc gia khác nhau. SHRM cũng là tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc phát triển nghề nghiệp của những người làm nhân sự chuyên nghiệp; đồng thời SHRM luôn đóng vai trò trọng yếu trong việc xác lập chuẩn mực và định hình tương lai của nghề quản trị nhân sự toàn cầu. Hiện có đến 93% các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 (danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forturne) có lãnh đạo nhân sự là Hội viên của SHRM.

PACE, sau hơn 20 năm hoạt động, với tôn chỉ hoạt động cốt lõi là "Phát triển Lãnh đạo & Đào tạo Chuyên gia”, đã góp phần phát triển hàng vạn lãnh đạo cấp cao cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam (thông qua rất nhiều chương trình đào tạo, trong đó đặc biệt là chương trình đào tạo “Giám đốc Điều hành / CEO”), và đã đào tạo hàng vạn chuyên gia chuyên nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là đào tạo hàng ngàn “Nhân sự Quốc tế” (thông qua chương đào tạo “Giám đốc Nhân sự / CHRO”). Và sứ mệnh của chương trình CHRO của PACE trong hơn một thập kỷ qua là: "Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam".

Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của giới nhân sự, cũng như quốc tế hóa chuẩn mực đào tạo và phát triển nghề quản trị nhân sự tại Việt Nam, kể từ 2015, PACE đã ký kết hợp tác với SHRM và trở thành đối tác độc quyền của SHRM để triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới của SHRM tại Việt Nam.

Tại PACE, chúng tôi biết rằng:

Nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi của mọi tổ chức. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu không ngừng thay đổi hiện nay, những người làm công tác Nhân sự phải thích nghi để thay đổi. Để làm được điều này, họ cần có những năng lực và kiến thức cần thiết để thấu hiểu, xử lý và đáp ứng được những ưu tiên của tổ chức.

Nhằm góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam, PACE đã thành lập Trường Quản trị Nhân sự PACE/ PACE School of Human Resources Management, gọi tắt là “PACE-SHR” (một trong 8 trường trực thuộc PACE). Kể từ 2015, PACE đã ký kết hợp tác và trở thành đại diện độc quyền của SHRM để triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đẳng cấp thế giới của SHRM tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Trường Quản trị Nhân sự PACE & SHRM Việt Nam ra mắt Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM), dựa trên mô hình năng lực SHRM (SHRM Competency Model®) và Khung năng lực SHRM (SHRM BASK), nhằm giúp những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam trang bị những tinh thần, tư tưởng mới nhất, cũng như những công cụ và phương pháp cập nhật nhất về Quản trị Nhân sự theo chuẩn quốc tế.

Sau đây là những khóa học tiêu biểu của SHRM mà PACE đã và đang độc quyền triển khai tại Việt Nam:

 


go top