CÁC CHỈ SỐ NHÂN SỰ CÓ TÍNH ẢNH HƯỞNG NHẤT TRONG VÒNG ĐỜI NHÂN VIÊN LÀ GÌ?

Sự thay đổi của nhân viên gắn liền với từng chỉ số nhân sự được các tổ chức phân tích chặt chẽ nhất, nhưng không nên quá chú ý vào những chỉ số này.
 
Trên thực tế, một cuộc khảo sát gần đây đối với các chuyên gia nhân sự cho thấy thời gian có mặt, vắng mặt của nhân viên và chi phí thuê là một số chỉ số được phân tích nhiều nhất sau khi thay đổi nhân viên.
 
Mặc dù tất cả các chỉ số này đều có trong vị trí trong danh sách được theo dõi nhiều nhất của tổ chức, nhưng việc quá tập trung vào chúng sẽ làm mất đi sự phong phú của thông tin về vòng đời của nhân viên. Các chuyên gia nhân sự có thể tham khảo thêm 04 chỉ số nhân sự sau vì chúng có khả năng gia tăng giá trị tổ chức khi được phân tích đúng cách:
 
HR.png
Các bộ phận nhân sự nên đo lường và giám sát các khoản đầu tư tổng thể về thời gian và chi phí - cũng như hiệu quả - của việc đào tạo và phát triển cho người lao động.
(Photo: freepik.com)
 
Thời gian đến năng suất: Chỉ số này đo lường tốc độ trong suốt quá trình mà người thuê mới thường mất để tìm hiểu công việc và bắt đầu làm việc với tốc độ tối đa. Các tổ chức có thể theo dõi số liệu này, sau đó sửa đổi độ dài của quá trình giới thiệu và / hoặc tài liệu đào tạo của họ để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
 
Tỷ lệ duy trì: Chỉ số này đo lường mức độ một tổ chức giữ chân nhân viên của mình theo thời gian và thường được đo bằng cách chia số nhân viên ở lại với tổ chức của bạn trong một khoảng thời gian nhất định cho tổng số nhân viên. Các công ty có thể theo dõi số liệu này và có được cái nhìn sâu sắc về cách sửa đổi các chương trình lương thưởng, cơ hội phát triển và các đòn bẩy khác để tăng tỷ lệ giữ chân giữa các nhóm nhân viên cụ thể.
 
Đào tạo và phát triển: Các bộ phận nhân sự nên đo lường và giám sát các khoản đầu tư tổng thể về thời gian và chi phí - cũng như hiệu quả - của việc đào tạo và phát triển cho người lao động. Dữ liệu đó có thể được thu thập bằng cách phân tích, ví dụ, chi phí đào tạo trên mỗi nhân viên, tỷ lệ hoàn thành chương trình đào tạo và nhân viên mất bao lâu để hoàn thành khóa đào tạo. Điểm số từ bài kiểm tra được cung cấp sau khi đào tạo có thể được sử dụng để xác định xem nên sử dụng các phương pháp đào tạo khác nhau hay tập trung vào các tài liệu khác nhau.
 
Sự hài lòng của nhân viên: Đây là một số liệu có thể dễ dàng nắm bắt được thông qua bất kỳ cách thức khảo sát sự hài lòng nào của nhân viên và các câu hỏi có thể được điều chỉnh để xác định những yếu tố cụ thể nào tác động đến kim chỉ nam sự hài lòng cho nhân viên trong tổ chức của bạn. Hành động dựa trên kết quả và cung cấp cho nhân viên các nguồn lực và kinh nghiệm mà họ muốn có trong công việc có thể cải thiện đáng kể điểm hài lòng một cách nhanh chóng với nỗ lực tổ chức tương đối thấp.
 
Cuối cùng, chúng tôi biết rằng việc theo dõi chế độ xem theo hướng dữ liệu về lực lượng lao động của bạn là một mục tiêu di động. Vì vậy, mặc dù bạn có thể đang theo dõi các chỉ số nhân sự phổ biến nhất, hãy đảm bảo rằng bạn có cách tiếp cận rộng hơn để không tạo ra những điểm mù tốn kém.
 
Nguồn: SHRM.Org