ĐẶC ĐIỂM CẦN CÓ CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hiểu rằng tài sản lớn nhất của tổ chức là nhân viên. Và Giám đốc Nhân sự là một trong những vị trí quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Trong thời đại đột phá hiện nay, đây là năm đặc điểm chính mà một nhà lãnh đạo nhân sự thành công sẽ cần phải có để hỗ trợ cho tổ chức của mình.

1/Kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp
Một Giám đốc nhân sự thành công phải hiểu giá trị của từng bộ phận trong doanh nghiệp và cách các bộ phận riêng lẻ kết hợp với nhau để tạo thành tổng thể. Bằng cách nỗ lực tìm hiểu doanh nghiệp - nghĩa là phát triển mối quan hệ chặt chẽ và liên lạc thường xuyên với mọi người, Giám đốc nhân sự cũng sẽ có được sự tin tưởng và tôn trọng của các bên liên quan khác nhau; làm cho nó dễ dàng hơn để làm việc với họ và thực hiện các chiến lược.

2/ Danh mục kinh nghiệm đa dạng
Công nghệ đã đẩy mạnh một cách nhanh chóng lực lượng toàn cầu hóa. Trong bối cảnh này, kinh nghiệm quốc tế đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, với rất nhiều tổ chức không muốn bổ nhiệm các nhà lãnh đạo khu vực không đi kèm với kinh nghiệm đa quốc gia. Một Giám đốc nhân sự, người bổ sung các chức năng chéo cho khía cạnh quốc tế cũng sẽ được định vị tốt hơn để phục vụ doanh nghiệp.

3/ Khả năng thích nghi đã được chứng minh
Khi thế giới tiếp tục thay đổi, một người có thể cho phép mình bị bỏ lại phía sau, hoặc nỗ lực để theo kịp hoặc thậm chí cố gắng vượt lên trước sự thay đổi. Ví dụ, bằng cách đầu tư vào việc học hỏi và nâng cao liên tục để đảm bảo các kỹ năng liên quan. Đối với một Giám đốc nhân sự, phẩm chất như vậy là được bảo đảm bởi vì nó cho thấy sự đột phá cũng không thể ngăn cản họ.

4/ Thiết lập danh sách cho dẫn dắt sự thay đổi
Khả năng thích ứng cá nhân là một chuyện, nhưng hướng dẫn toàn bộ tổ chức thông qua thay đổi không chỉ cần có tầm nhìn xa mà còn hiểu rõ về con người cũng như cách lập kế hoạch và thực hiện các kế hoạch quy mô lớn.

5/ Một sự hiểu biết thành thạo các con số
Trong thế giới mới này, nơi công nghệ giúp việc phân tích được tiếp cận dễ hơn, thì trực giác ít được coi trọng hơn. Ngày nay, bất kỳ nhà lãnh đạo nhân sự giỏi nào cũng phải sẵn sàng đưa ra quan điểm của mình thông qua việc phân tích dữ liệu.
Nguồn: hrmasia.com
 
 
Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

 

   Khai giảng: Ngày 26/09/2019 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY

 
 
 
go top