NHỮNG ĐIỀU NHÀ NHÂN SỰ CẦN BIẾT VỀ NHÂN VIÊN TẠM THỜI

Nhân viên tạm thời được thuê để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà vẫn cho phép nhà tuyển dụng tránh được chi phí như một nhân viên chính thức. Thỉnh thoảng, khi họ vượt mức kì vọng được đưa ra, nhà tuyển dụng cũng có thể cân nhắc về việc chuyển họ thành nhân viên chính thức.

Một nhân viên tạm thời có thể thích ứng tốt với đạo đức nghề nghiệp tốt, phù hợp với văn hóa công ty, học hỏi nhanh, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và hiếm khi cần người quản lý bảo phải làm gì tiếp theo có thể nhận được một lời mời làm việc chính thức thức. Đây có thể được xem là sự chiến thắng dành cho cả nhà tuyển dụng lẫn nhân viên đó.

Mặc dù vậy, việc tuyển dụng nhân viên tạm thời thường để phục vụ mục đích kinh doanh và mục tiêu là để giảm chi phí tuyển dụng. Trong một số trường hợp, nhân viên tạm thời có thể muốn làm bán thời gian mà không có bất cứ cam kết nào như nhân viên chính thức trong công ty. Nhân viên tạm thời cũng có thể là những người theo đuổi sự nghiệp làm việc tự do hoặc phát triển chính sản phẩm của họ với ý định thành lập công ty riêng thì việc bắt đầu với từ cách là một nhân viên tạm thời là một cách tiếp cận tốt.

 
nhan-vien-tam-thoi.jpg

Tại sao lại nên tuyển nhân viên tạm thời?

Nhân viên tạm thời là lựa chọn tối ưu để đáp ứng mục tiêu kinh doanh, bao gồm nhu cầu chăm sóc khách hàng thời vụ, sự gia tăng đơn hàng đột biến, sự vắng mặt của các nhân viên đau ốm hoặc nghỉ thai sản, và các công việc ngắn hạn, được xác định là các nhu cầu cho nhân viên tạm thời.

Tuyển dụng nhân viên tạm thời

Nhân viên tạm thời có thể làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian. Họ hiếm khi nhận được phúc lợi hoặc các gói an toàn công việc như nhân viên chính thức. Một nhân viên tạm thời có thể kết thúc công việc vào bất cứ lúc nào tùy thuộc vào nhu cầu của nhà tuyển dụng. Mặc khác, nhân viên tạm thời cũng thường được đối xử như nhân viên chính thức, được tham gia vào các cuộc họp mặt của công ty và các sự kiện.

 
nhan-vien-tam-thoi-1.jpeg

Nếu bạn không chắc chắn là người đó sẽ trở thành một nhân viên chính thức giỏi, có thể thay thế họ bằng một nhân viên tạm thời khác. Nếu người giám sát của họ xem đây là cơ hội để đào tạo nhân viên tạm thời thành nhân viên chính thức thì đây là một việc rất thành công. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng cho các nhóm điều hành cấp trên.

Nhân viên tạm thời được tuyển dụng trực tiếp bởi công ty hoặc được lấy từ một công ty nhân sự trung gian. Nếu bên trung gian cung cấp nhân viên tạm thời, công ty trung gian có thể sẽ chi trả các khoản phúc lợi như bảo hiểm sức khỏe. Họ vẫn là nhân viên của công ty trung gian nhưng không phải là nhân viên tại nơi chính thức họ làm việc.

 
THEO THE BALANCE CAREER

Để đồng hành trên hành trình quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế, SHRM Vietnam và Trường Doanh Nhân PACE đã nghiên cứu triển khai Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế” / “International Human Resource Management” (gọi tắt là “IHRM”). 
 

Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

 

   Khai giảng: Ngày 14/03/2019 tại TP.HCM
Khai giảng: ngày 21/03/2019 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY

 

go top