[PODCAST] BÍ QUYẾT NUÔI DƯỠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

 

Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi, là giá trị của cá nhân hay tổ chức, được thể hiện qua hành động, sở thích, lối sống của từng cá nhân trong đó, tập hợp những giá trị cốt lõi này để hướng dẫn những hành vi nội bộ của một tổ chức, mang đến một nét riêng biệt của tổ chức đó với những tổ chức khác. Vậy nếu như bạn có ý định thay đổi văn hóa doanh nghiệp của mình thì phải làm như thế nào mới là đúng và hiệu quả?

Trong tập podcast kỳ này, chúng tôi chia sẻ các hành động mà các giám đốc điều hành có thể thực hiện để xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả trong các tập đoàn.

Nguồn: SHRM.Org