[PODCAST] CHUYÊN GIA NHÂN SỰ NÊN BẮT ĐẦU HÌNH DUNG VỀ ‘CUỘC CẢI TỔ VĨ ĐẠI’ ĐỂ KHƠI DẬY ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN

Theo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự toàn cầu, khi đối mặt với sự biến động của lực lượng lao động hậu đại dịch, các nhà quản trị nhân sự cần phải bắt đầu hình dung về ‘cuộc cải tổ vĩ đại’.

Điều này có thể được hiểu rằng, trong bối cảnh kinh doanh mới – nơi mà sự thay đổi là điều chắc chắc sẽ diễn ra, thì không chỉ vai trò của nhà quản trị nhân sự mà cả người sử dụng lao động, cũng như nhân viên đang và sẽ thay đổi bộ mặt công việc của mình.

Do đó, để hiểu rõ hơn về chân dung của nhà quản trị nhân sự và xu hướng làm việc của nhân viên, cũng như cách để tạo ra sự gắn kết, động lực làm việc cho nhân viên trong môi trường đổi mới, Trường Quản Trị Nhân Sự PACE chia sẻ đến Quí vị Podcast kỳ này với chủ đề: Chuyên gia nhân sự nên bắt đầu hình dung về ‘cuộc cải tổ vĩ đại’ để khơi dậy động lực của nhân viên. Đây cũng được xem là tiền đề tạo ra một khởi đầu mới cho ngành quản trị nhân sự trong thời đại mới.
 
Nguồn: Forbes