VAI TRÒ NHÂN SỰ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÍCH CỰC

Đối với bất kỳ nhân viên nào, công việc của họ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm và họ được trả lương cho công việc đó mà văn hóa nơi làm việc cũng là một yếu tố không thể thiếu trong sự hài lòng và gắn kết công việc. Và, khi nhiều nhân viên và nhà tuyển dụng tập trung vào văn hóa, nó đã trở thành một điểm khác biệt đáng kể trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Nhưng, điều quan trọng cần lưu ý là văn hóa không chỉ là cung cấp các bữa ăn miễn phí hoặc ăn mừng các ngày lễ; văn hóa ảnh hưởng đến cách thức thực hiện công việc, cách các đồng nghiệp tương tác qua tất cả các cấp và cuối cùng là cách các nhà tuyển dụng gắn bó với công ty.

Văn hóa của một công ty là kết quả trực tiếp của sự lãnh đạo từ Giám đốc điều hành, người thiết lập những điều tốt hơn hay tồi tệ hơn cho công ty. Làm thế nào để người ở phía trên cư xử và tương tác thường xuyên với các phần còn lại của đội ngũ. Ví dụ, nếu lãnh đạo tổ chức có phong cách quản lý gây hấn thụ động (passive-aggressive style- phong cách lặp đi lặp lại của việc biểu lộ cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp), thì thái độ gây hấn thụ động (passive-aggressive attitude) sẽ thấm vào toàn bộ văn hóa công ty.
 
vai-tro-cua-nhan-su.jpg
 
Kết quả của một nền văn hóa như vậy có thể là thảm họa. Nếu không có tầm nhìn mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo tích cực, sẽ khó có thể thấm nhuần và duy trì các giá trị này trong phần còn lại của đội ngũ nhân viên và thúc đẩy sự liên kết. Nếu mọi người không cảm thấy họ có liên quan đến một điều gì đó lớn hơn trách nhiệm công việc hàng ngày của họ, thì sẽ tạo ra sự thảnh thơi. Hơn nữa, nếu công ty thiếu một nền văn hóa mạnh mẽ và các nhà lãnh đạo có thể thúc đẩy các giá trị của công ty, công ty sẽ bị tiếp quản bởi bộ máy quan liêu. Kết quả cuối cùng: mọi người sẽ đến làm việc không phải vì họ muốn, mà vì họ phải làm. Do đó, việc lãnh đạo đưa ra những lý do để nhân viên đi làm vượt quá mức lương là điều đương nhiên.

Không thể thiết lập hoặc thay đổi văn hóa chỉ thông qua một đêm, nhưng nhân sự đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy văn hóa của công ty. Nhân sự có thể đảm bảo công ty hiểu được mối quan tâm của nhân viên và hành động bằng cách thực hiện một vòng phản hồi liên tục thông qua các cuộc khảo sát cam kết hoặc các nhóm tập trung để cho nhân viên có cơ hội nói lên ý kiến ​​của họ. Một khi phản hồi này được thu thập, nhân sự có thể giúp đảm bảo sự thống nhất trong đội ngũ lãnh đạo, huấn luyện những người đứng đầu và khiến họ nhận thức được các hành vi tiêu cực và làm thế nào những điều này tác động đến toàn bộ công ty. Ngoài việc khuyến khích các nhà lãnh đạo thúc đẩy những thay đổi cần thiết, trách nhiệm của nhân sự là tác động đến văn hóa bằng cách làm việc để loại bỏ những người lãnh đạo kém và đưa vào những người phù hợp với văn hóa hiện tại hoặc công ty mong muốn.

Khi văn hóa tiếp tục là yếu tố quyết định thu hút nhân tài mới của công ty và giữ chân nhân viên hiện tại, bộ phận nhân sự đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc quản lý và nuôi dưỡng văn hóa công ty. Mặc dù nhân sự có thể không phải lúc nào cũng có khả năng thay đổi văn hóa hoàn toàn, nhưng nó có khả năng tác động đến sự lãnh đạo để điều khiển văn hóa đi đúng hướng và nuôi dưỡng một môi trường nơi nhân viên chú tâm làm việc và hoàn thành công việc tốt hơn.
Theo SHRM.org
 
Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

       
       Khai giảng: Ngày 19/09/2019 tại TP.HCM

   Khai giảng: Ngày 26/09/2019 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY

 
 

go top