TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH CHO THẾ HỆ LÃNH ĐẠO KẾ NHIỆM?

Kế hoạch lãnh đạo kế nhiệm, còn gọi là kế hoạch tìm ra người thay thế, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống lãnh đạo, từ đó đào tạo và phát triển cho thế hệ mới trở thành những trụ cột vững chắc cho doanh nghiệp.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA KẾ HOẠCH MANG TÍNH “CHIẾN LƯỢC” VÀ “CHIẾN THUẬT”

Trên thực tế, giữa “kế hoạch mang tính chiến lược” và “kế hoạch mang tính chiến thuật” mang ý nghĩa khác nhau và được vận dụng trong từng giai đoạn với hình thức khác nhau.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG KHẢ NĂNG TỰ NHẬN THỨC TRONG NHÂN VIÊN

Một đặc điểm cần có của các nhà lãnh đạo giỏi và hiệu quả là khả năng tự nhận thức. Bằng cách tự nhận thức, một nhà lãnh đạo có thể có ý thức ảnh hưởng đến bất kỳ tình huống và trạng thái nào xảy ra đối với đội ngũ.

QUẢN TRỊ NHÂN TÀI ĐA THẾ HỆ - THÁCH THỨC CỦA NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ

Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều đang có 3 thế hệ nhân sự làm việc cùng nhau: Baby Boomer (1946-1964), Thế hệ X (1965-1981) và thế hệ Y hay Millennials (1980-2000).

CÁCH MẠNG HÓA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN

Ngày nay, blockchain đã được áp dụng và triển khai rộng rãi bởi nhiều công ty có quy mô toàn cầu và trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Khả năng kỳ diệu của công nghệ này đang được nghiên cứu và mở rộng.

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CÓ NÊN CHỈ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG “NGÔI SAO” TRONG ĐỘI NGŨ?

Khi đặt câu hỏi cho các nhà quản trị rằng điểm nào ở nhân viên khiến họ thích và chú ý nhiều nhất, hầu hết câu trả lời được đưa ra là những cá nhân siêng năng, đúng giờ, có trách nhiệm, làm việc năng suất và những tính cách tích cực.

INFO SESSION: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON OCTOBER IN HO CHI MINH CITY AND ON NOVEMBER IN HA NOI - 2019

The knowledge economy exploded with the industrial revolution 4.0 have created unpredictable changes and tremendous development opportunities for business in all fields.

ĐẶC ĐIỂM CẦN CÓ CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hiểu rằng tài sản lớn nhất của tổ chức là nhân viên. Và Giám đốc Nhân sự là một trong những vị trí quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.

VAI TRÒ NHÂN SỰ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TÍCH CỰC

Đối với bất kỳ nhân viên nào, công việc với họ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm và được trả lương, mà văn hóa nơi làm việc cũng là một yếu tố không thể thiếu trong sự hài lòng và gắn kết công việc.

HR’S ROLE IN DEVELOPING A POSITIVE CORPORATE CULTURE

For any employee, their job involves much more than just completing their responsibilities and getting paid for it; the culture of their workplace is also an integral factor in job satisfaction and engagement.