ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC
 

Để hóa đơn có giá trị pháp lý và được Cơ quan thuế chấp nhận, Quý vị vui lòng điền chính xác 3 thông tin bên dưới:


THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC)

  • Học phí đã bao gồm Hệ thống học liệu SHRM
  • Chứng nhận hoàn tất Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” sẽ được Học Viện Quản Lý PACE - Đại diện độc quyền của SHRM tại Việt Nam cấp cho những học viên đã tham gia trên 80% thời lượng đào tạo và hoàn tất khóa học.
go top