LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Xốc lại tinh thần đội ngũ thời khó khăn” vào ngày 18/11/2020.

LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Kiến tạo sức bền cho đội ngũ”.
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE và SHRM Việt Nam tổ chức Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Gắn Kết Nhân Viên”.
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “HR Cần Làm Gì Trong Thời Khủng Hoảng?” đồng hành cùng HR trong bối cảnh khó khăn để kiến tạo nên những ...
Xem tiếp
go top