TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 8/2019

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0

SHRM CAFÉ: “QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI” TRONG DOANH NGHIỆP
SHRM CAFÉ: “QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI” TRONG DOANH NGHIỆP
Trường Doanh nhân PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức hoạt động sinh hoạt định kỳ “SHRM Café”, với sự tham gia của cộng đồng Nhân sự đến từ nhiều tập ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CÁC NHÓM NĂNG LỰC CẦN THIẾT CHO NHÀ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI 4.0
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CÁC NHÓM NĂNG LỰC CẦN THIẾT CHO NHÀ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI 4.0
Với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0, Nhân sự cũng như nhiều ngành nghề khác, đều bị tác động thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng.
Xem tiếp
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ NGÀNH CÔNG NGHỆ SHRM 2019
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM NHÂN SỰ NGÀNH CÔNG NGHỆ SHRM 2019
Hội nghị và triển lãm Nhân sự ngành công nghệ SHRM là một chương trình toàn cầu quy tụ hơn 1500 người tham dự trên toàn thế giới
Xem tiếp
1 2 3 4
go top