KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ/ IHRM”

Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế (International HR Management/ IHRM) là khóa học đặc biệt dựa trên Khung Năng lực và Kiến thức SHRM ((SHRM Body of Competency & Knowledge™, gọi tắt là SHRM BoCK™), nhằm quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế. Khóa học đầu tiên đã khai giảng tại TP. HCM vào ngày 14/9/2017 vừa qua với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp. Khóa tiếp theo sẽ được khai giảng tại Hà Nội vào ngày 19/10/2017 sắp tới.
 
 
Sự ra đời của chương trình đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh thương thế giới đã thúc đẩy mọi thành tố trong xã hội dần chuyển mình, không ngành nghề nào có thể “dậm chân tại chỗ”. Đặc biệt, lĩnh vực Quản trị nhân sự cần một “cuộc cách mạng” không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. “Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương pháp triển khai hiệu quả nhất theo chuẩn mực toàn cầu. Hơn nữa, kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng cao. Những người làm nghề nhân sự không chỉ cần thực hiện tốt các chức năng cơ bản mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức.
Để giải quyết vấn đề này từ gốc rễ và đồng hành cùng giới Nhân sự Việt Nam trên hành trình chinh phục chuẩn mực toàn cầu, Trường Doanh Nhân PACE đã nghiên cứu và triển khai Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế (IHRM).

Xem thêm chi tiết về chương trình
tại đây.
go top