4 CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU HÓA NGUỒN LỰC, KHẢ NĂNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong môi trường năng động như ngày nay, nơi sự thay đổi và cải tiến diễn ra liên tục, các tổ chức không chỉ phải tìm cách để tồn tại mà còn phải phát triển.
Để thích ứng và có sự khác biệt hóa hiệu quả, các nhà lãnh đạo phải nhìn vào thị trường của họ và xem xét cách thức dẫn dắt đội ngũ đạt được mục tiêu.
 
Có thể bạn nghĩ chủ đề này không liên quan nhiều đến các nhà Quản lý Nhân sự, nhưng thực tế là các nhà quản lý nhân sự thường là những người có vai trò quan trọng nhất để giúp các nhà lãnh đạo nhận ra và thấu hiểu những hạn chế về năng lực và nguồn lực trong tổ chức. Từ đó sắp xếp phân công nhân viên, thiết kế quy trình và công nghệ để phù hợp với chiến lược chung. Vì vậy, thay vì tập trung vào việc thiết lập chiến lược, các nhà Quản lý Nhân sự có thể giúp lãnh đạo các công việc sau:
 
. Thiết lập các giá trị có thể cung cấp cho cổ đông
 
. Xác định các nguồn lực và năng lực cần thiết để đạt được mục tiêu
 
. Soạn thảo và đưa ra các lựa chọn hỗ trợ cho việc đạt được mục tiêu.
 
Dưới đây là 4 cách bạn có thể áp dụng để phối hợp chặt chẽ nguồn lực và khả năng của tổ chức với mục tiêu chiến lược:
 
Xác định năng lực chiến lược của tổ chức. Tổ chức của bạn có nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm các quy trình, hệ thống và nguồn nhân lực. Hãy xác định những khả năng nào sẽ giúp tổ chức đạt được sự khác biệt.
 
Ví dụ, tại một công ty công nghệ mà chúng tôi từng làm việc cùng, sự khác biệt của họ đến từ những thiết kế đề cao tính đơn giản và dễ sử dụng. Dù đó là một hệ thống có nhiều tính năng phức tạp và mạnh mẽ, họ vẫn tìm ra cách để khiến hệ thống trở nên trực quan và dễ dàng cho người dùng. Kết quả là họ luôn nhận được những đánh giá tốt và nhiều khách hàng mới tìm đến.
Khả năng thiết kế hệ thống trực quan này không phải tự nhiên mà có, điều đó đến từ khả năng thấu hiểu khách hàng và sự sắp xếp tổ chức chặt chẽ nhất quán.

 
 
Sử dụng các năng lực chiến lược đó để giúp công ty tạo sự khác biệt hóa.

Khả năng cung cấp các loại năng lực là một lợi thế quan trọng khiến bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, bạn cần phải xác định rõ vị trí thị trường của công ty, và từ đó xác định, xây dựng và khai thác các tính năng mới để tăng cường vị trí độc nhất trên thị trường.
 
Hãy sẵn sàng với sự thay đổi nguồn lực.

Chiến lược nhìn về tương lai; và khả năng phải tương thích với quá khứ. Nhu cầu mới xuất hiện và liên tục thay đổi tạo ra nhiều áp lực lên hệ thống, quy trình và nhân lực. Buộc phải có sự linh động thay đổi các nguồn lực từ khu vực này sang khu vực khác để phù hợp với các kế hoạch chiến lược trong tương lai.
Khi cần thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, hãy chắc chắn rằng giải pháp đó không làm suy yếu các khả năng chiến lược và làm giảm vị thế khác biệt để duy trì vị trí người dẫn đầu. Hãy vẫn tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn nhất đến chiến lược và tập trung đầu tư vốn vào đó.
 
Phân tích các vị trí công việc có liên quan đến chiến lược.

Việc chuyển đổi các nguồn lực sẽ yêu cầu bạn phải kiểm tra và tổ chức lại công việc trong tổ chức để duy trì khả năng làm việc và đủ nhân lực để tạo ra giá trị.
Quá trình tái cơ cấu này không phải là bước đầu tiên trong việc sắp xếp tổ chức; tuy nhiên nó thường là một bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch chiến lược của bạn.
Xác định công việc nào cần giữ nguyên, công việc nào cần phân bổ lại nguồn lực. Khi cần thiết, hãy xem xét tinh giản hoặc thậm chí thuê ngoài.
 
Kết quả thúc đẩy chiến lược như thế nào chính là sự phản ánh hiệu quả của cách sắp xếp tổ chức và phân bố tài nguyên; đồng thời cũng  phản ánh cách liên kết tổ chức với các khả năng chiến lược. Nếu muốn các kết quả khác nhau, bạn cần phải sắp xếp lại hoặc phát triển các nguồn lực theo những cách mới và khác biệt.
 
Chiến lược và năng lực có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu nguồn lực và khả năng của bạn không phù hợp với chiến lược, những nỗ lực lập kế hoạch sẽ chỉ là ảo tưởng thay vì có thể dẫn đến sự đổi mới thật sự cho công ty.
 
Source: SHRM.org
go top