SHRM toàn cầu được thành lập năm 1948 tại Hoa Kỳ, hiện là tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới dành cho những người làm nghề Quản trị Nhân sự, với hơn 300.000 hội viên đến từ 165 quốc gia khác nhau. SHRM cũng là tổ chức dẫn đầu trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc phát triển nghề nghiệp của những người làm nhân sự chuyên nghiệp; đồng thời SHRM luôn đóng vai trò trọng yếu trong việc xác lập chuẩn mực và định hình tương lai của nghề Quản trị Nhân sự toàn cầu. Hiện có đến 93% các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 (danh sách 500 tập đoàn lớn nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Fortune) có lãnh đạo nhân sự là Hội viên của SHRM.

Tầm nhìn

SHRM là một tổ chức ưu việt và có tiếng nói quyết định trong những vấn đề cấp thiết nhất về quản trị nhân sự của thế giới.

Sứ mệnh

SHRM, một tổ chức toàn cầu về nghề Nhân sự, tồn tại nhằm:

  • Xây dựng và duy trì mối quan hệ cộng tác với các cộng đồng những người làm nghề Nhân sự bằng cách sử dụng sức mạnh của các tổ chức kinh doanh, nghiên cứu học thuật, tổ chức phi chính phủ, chính quyền, và các phương tiện truyền thông để giải quyết những thách thức về quản trị con người mà có tác động đến hiệu quả của tổ chức, qua đó ảnh hưởng tích cực đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức.
  • Chủ động mang đến những tư tưởng tiến bộ nhất, công trình nghiên cứu mới nhất về lãnh đạo, giáo dục cho những người làm nghề Nhân sự thuộc mọi lĩnh vực, và đóng vai trò tác nhân hỗ trợ (thường xuyên cộng tác với các tổ chức khác) để đảm bảo những nhà làm chính sách, làm luật, làm quy định điều chỉnh nhận thức được những khó khăn lớn nhất về vấn đề con người mà các tổ chức cũng như nghề Nhân sự đang đối diện.
Lịch sử hình thành và phát triển của SHRM: Vui lòng xem thêm  tại đây.  
Độ phủ toàn cầu

SHRM cung cấp nguồn lực và những thông lệ thực hành nhân sự tốt nhất cho hơn 300.000 Hội viên trên hơn 165 quốc gia.
 
Giải thưởng và học bổng SHRM

Nhằm khuyến khích những cống hiến cho sự phát triển chung của nghề Nhân sự, SHRM có nhiều Giải thưởng và Học bổng dành cho cá nhân và tổ chức. Thông tin chi tiết cũng như thời hạn nộp hồ sơ được quy định cụ thể tại đây

go top