MỘT CHIẾN LƯỢC NHÂN TÀI CHO NHỮNG LÚC GẶP KHÓ KHĂN - ỔN ĐỊNH + NHANH NHẸN

Tất cả chúng ta đều tự hỏi cùng một điều: có phải suy thoái toàn cầu đang đến không?

[PODCAST] CÁC CHIẾN THUẬT MỚI TRONG QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT
[PODCAST] CÁC CHIẾN THUẬT MỚI TRONG QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT
Một nhà quản trị nhân sự chuyên nghiệp cần những kỹ thuật hay chiến lược hiệu quả nào để quản lý lực lượng lao động linh hoạt ngày nay?
Xem tiếp
CHUYÊN GIA SHRM: CÓ NÊN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NHÀ QUẢN LÝ MỚI?
CHUYÊN GIA SHRM: CÓ NÊN ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NHÀ QUẢN LÝ MỚI?
Với tư cách là Cố vấn Kiến thức Nhân sự của SHRM, tôi gần đây đã nhận được nhiều câu hỏi hơn về loại hình đào tạo mà các nhà quản lý nên nhận.
Xem tiếp
CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA SHRM-CP VÀ SHRM-SCP
CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA SHRM-CP VÀ SHRM-SCP
Các cập nhật cho SHRM BASK, dựa trên kết quả nghiên cứu của một cuộc khảo sát xác thực, đã dẫn đến những thay đổi trong cả kỳ thi năm 2022 và Hệ ...
Xem tiếp
go top