Chứng chỉ
Nhân sự Quốc tế SHRM-CP

Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế SHRM” (“SHRM - Certified Professional”, viết tắt “SHRM-CP”) được thiết kế dành cho những người làm Nhân sự ở vai trò vận hành hệ thống Nhân sự (operational role) như triển khai chính sách, làm điểm liên lạc và giải quyết vấn đề Nhân sự cho các phòng ban liên quan, và/hoặc đảm nhận những chức năng Nhân sự thường nhật. Nếu đây chính là trọng tâm công việc của bạn thì chứng chỉ SHRM-CP là lựa chọn phù hợp nhất, ngay cả khi bạn hoàn toàn đủ điều kiện dự thi Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (“SHRM - Senior Certified Professional”, viết tắt là “SHRM-SCP”).
Nhân sự là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, và điều này chính là cơ hội quý báu để những người làm Nhân sự có thể đạt được những bước tiến ở đẳng cấp toàn cầu.
Đạt được Chứng chỉ SHRM-CP là một sự bảo chứng về mức độ thành thạo trong việc vận dụng những kiến thức và năng lực về Nhân sự theo Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (Body of Applied Skills and Knowledge, gọi tắt là SHRM BASK). Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng bạn đã quyết tâm để không ngừng bắt kịp với những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực Nhân sự toàn cầu.

Chứng chỉ
Nhân sự Quốc tế cao cấp SHRM-SCP

Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (“SHRM - Senior Certified Professional”, viết tắt là “SHRM-SCP”) được thiết kế dành cho những người làm Nhân sự ở vai trò chiến lược (strategic role) như xây dựng chiến lược và chính sách, giám sát triển khai hoạt động Nhân sự, phân tích hiệu quả, và/hoặc góp phần đảm bảo các chiến lược Nhân sự đồng bộ với những mục tiêu khác của tổ chức.
Nhân sự là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh nhất, và điều này chính là cơ hội quý báu để những người làm Nhân sự có thể đạt được những bước tiến ở đẳng cấp toàn cầu.
Đạt được Chứng chỉ SHRM-SCP là một sự bảo chứng về mức độ thành thạo trong việc vận dụng những kiến thức và năng lực về Nhân sự theo Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (Body of Applied Skills and Knowledge, gọi tắt là SHRM BASK). Đồng thời, đây cũng là một sự khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng bạn đã quyết tâm để không ngừng bắt kịp với những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực Nhân sự toàn cầu.


Cuộc cách mạng trong lĩnh vực Nhân sự
Nguồn nhân lực luôn là sức mạnh nội tại để tạo nên lợi thế cạnh tranh của tổ chức thông qua việc đảm bảo nguồn nhân tài và tài năng luôn sẵn có, cũng như xây dựng những sáng kiến, hoạt động để thu hút người tài.
Ngày nay, nguồn nhân lực là một tài sản quý giá và quan trọng bậc nhất trong việc quản trị rủi ro và quản trị hiệu quả tổ chức. Công việc quản trị nguồn nhân lực không chỉ đòi hỏi bạn có kiến thức toàn diện mà còn phải có những phương pháp triển khai hiệu quả nhất.
Kỳ vọng của chủ doanh nghiệp càng cao, những người làm công tác Nhân sự càng được yêu cầu phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, và đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức.
Hai chứng chỉ đặc biệt của SHRM là “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM” (SHRM-Certified Professional, viết tắt “SHRM-CP”) và “Chứng chỉ Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (SHRM-Senior Certified Professional, viết tắt là “SHRM-SCP”) sẽ đáp ứng được những kỳ vọng này.
Đạt được Chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP là một sự bảo chứng về việc bạn là Chuyên gia và là người tiên phong trong lĩnh vực Nhân sự, có được những năng lực và kiến thức ở đẳng cấp cao, đồng thời cũng là một tài sản quý của tổ chức, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của tổ chức và của chính bản thân bạn trong nền kinh tế ngày nay.
Nguồn tri thức tân tiến nhất
Trong thế giới kinh doanh không ngừng thay đổi hiện nay, những người làm Nhân sự cần liên tục cập nhật những tri thức tân tiến nhất để dẫn dắt tổ chức của mình. SHRM đã đáp ứng được yêu cầu này bằng những tri thức tân tiến có tính thực tiễn cao để hỗ trợ các tổ chức và những người làm công tác Nhân sự hiện nay.
Dễ tiếp cận
Bất kể bạn giữ chức vụ gì, làm việc ở đâu, trong lĩnh vực nào, với quy mô tổ chức ra sao, nếu công việc của bạn liên quan đến nguồn nhân lực của tổ chức thì bạn hoàn toàn có cơ hội tham gia các khóa đào tạo và luyện thi để dự thi lấy các chứng chỉ Quốc tế nhân sự của SHRM.
Nhằm giảm thiểu những giới hạn đầu vào, nhưng vẫn phản ánh được vai trò, vị trí hiện tại của bạn, cũng như mở rộng cơ hội tham gia các khóa đào tạo và luyện thi để dự thi chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM cho các đối tượng đang làm công tác Nhân sự theo những cách thức phi truyền thống, SHRM đã công bố danh mục điều kiện tham gia các khóa đào tạo và luyện thi để dự thi các chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM tại đây.
Tính ứng dụng phổ quát
Các chứng chỉ Nhân sự Quốc tế của SHRM có tính ứng dụng phổ quát, có thể áp dụng cho các ngành nghề, khu vực
địa lý, trách nhiệm công việc và cấp bậc nghề nghiệp.
Được công nhận toàn cầu
Với một lộ trình chứng nhận nhất quán cho người làm công tác Nhân sự trên khắp thế giới, các chứng chỉ Nhân sự Quốc tế của SHRM chính là chuẩn mực mới cho nghề Nhân sự toàn cầu. Các chứng chỉ Nhân sự Quốc tế của SHRM được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Ủy ban Quốc gia về các Cơ quan Khảo thí (NCCA) công nhận rộng rãi.