SHRM

Học Chương trình IHRM để có cơ hội đạt Chứng chỉ Quản trị nhân sự Quốc tế SHRM - Chứng chỉ nghề nghiệp danh giá nhất trong ngành quản trị nhân sự toàn cầu

Lịch khai giảng

24/08/2024 - TP.HCM 16/11/2024 - Hà Nội 10/09/2024 - Live Online