TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: NHÂN SỰ & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh bùng nổ về kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang tính đột phá, ngành nhân sự đang đứng trước những thách thức rất lớn với quy mô toàn cầu.

SHRM CAFÉ: LỢI ÍCH VÀ CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG SỰ ĐA DẠNG TRONG NHÂN SỰ
SHRM CAFÉ: LỢI ÍCH VÀ CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG SỰ ĐA DẠNG TRONG NHÂN SỰ
Phát triển sự đa dạng nhân lực cũng là một hướng phát triển bền vững cho việc gắn kết nhân viên và mở rộng nguồn tìm kiếm ứng viên phong phú hơn.
Xem tiếp
SHRM CAFÉ: TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
SHRM CAFÉ: TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC TẬP TRONG DOANH NGHIỆP
Theo một báo cáo, công ty đề xuất chương trình đào tạo toàn diện có thu nhập cao hơn 218% trên mỗi nhân viên hơn các công ty không thực hiện đào tạo.
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: NHÀ NHÂN SỰ NÊN LÀM GÌ TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI 4.0?
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: NHÀ NHÂN SỰ NÊN LÀM GÌ TRƯỚC SỰ THAY ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI 4.0?
Trong một doanh nghiệp, yếu tố con người đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc tạo nên sự thành công chung của cả tổ chức.
Xem tiếp
1 2 3
go top