LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN/ EMPLOYEE EXPERIENCE - 04/03/2021

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Trải nghiệm Nhân viên / Employee Experience” vào ngày Thứ Năm, 04/03/2021.

LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ:  “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN - 18/11/2020
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN - 18/11/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Xốc lại tinh thần đội ngũ thời khó khăn” vào ...
Xem tiếp
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Kiến tạo sức bền cho đội ngũ”.
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE và SHRM Việt Nam tổ chức Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Gắn Kết Nhân Viên”.
Xem tiếp
go top