LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Kiến tạo sức bền cho đội ngũ”.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE và SHRM Việt Nam tổ chức Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Gắn Kết Nhân Viên”.
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “HR Cần Làm Gì Trong Thời Khủng Hoảng?” đồng hành cùng HR trong bối cảnh khó khăn để kiến tạo nên những ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
Học viện Quản lý PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế vào ngày 10/01/2020 tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều ...
Xem tiếp
go top