WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “IMPROVE BENEFITS FOR EMPLOYEES” - 10/08/2022

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức tổ chức Live Webinar, chủ đề “Improve Benefits for Employees” vào ngày 10/08/2022.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar, chủ đề “Culture Transformation” vào ngày Thứ Sáu, ...
Xem tiếp
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU SHRM 2022 / SHRM ANNUAL CONFERENCE 2022
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU SHRM 2022 / SHRM ANNUAL CONFERENCE 2022
Chỉ với hơn 1.000 USD, Quý vị sẽ được tham gia kết nối với hơn 20.000 chuyên gia nhân sự từ hơn 110 quốc gia, cũng như được học hỏi trong 04 ngày với ...
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CHINH PHỤC NHÂN SỰ THẾ HỆ MILLENNIAL - 06/01/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CHINH PHỤC NHÂN SỰ THẾ HỆ MILLENNIAL - 06/01/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Chinh phục nhân sự thế hệ Millennial / ...
Xem tiếp
go top