CON ĐƯỜNG KHÁC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP NHÂN SỰ?

Một trong những năng lực quan trọng được coi là cần thiết nhất để một người thành công trong lĩnh vực nhân sự là sự nhạy bén kinh doanh,  là sự hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp. Kĩ năng này có thể được học theo hai cách, thông qua nghiên cứu hoặc thông qua kinh nghiệm thực tế.
 
Lời khuyên của Peter Drucker
 
Peter Drucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị, khuyên mọi nhân viên nên dành thời gian ở vị trí điều phối hoạt động của công ty. Ông nói:
 
"Đừng bao giờ đưa ai vào làm việc trừ phi người đó đã thành công trong việc tổ chức một số hoạt động, tốt nhất là trong nhiều lĩnh vực chức năng." (The Daily Drucker, trang 362, Các quy tắc dành cho nhân viên)
 
Tuy nhiên, rất ít chương trình đào tạo cho Nhân sự đáp ứng được điều này. Tôi chưa nghe về bất kỳ nhà Quản trị nhân sự nào cố ý bắt đầu sự nghiệp ở vị trí điều phối hoạt động.

 
 
Một số nhà quản trị nhân sự giỏi nhất đã bắt đầu ở vị trí điều phối hoạt động trước khi chuyển sang mảng HR. Trải nghiệm này đã đem tới cho họ sự nhạy bén kinh doanh-  điều mà các nhân viên nhân sự thường thiếu sót.

Tôi nhớ lại một câu chuyện từ tạp chí SHRM HR về câu chuyện của một Phó chủ tịch Nhân sự đã tiếp quản một cửa hàng quà tặng của bệnh viện trong sáu tháng. Cô nói rằng trải nghiệm đó đã cho cô một cái nhìn mới về những gì nhà quản lý điều phối phải làm. Một số nhà quản trị nhân sự giỏi nhất mà tôi biết đã bắt đầu ở vị trí điều phối hoạt động trước khi chuyển sang mảng HR. Trải nghiệm này đã đem tới cho họ sự nhạy bén kinh doanh-  điều mà các nhân viên nhân sự thường thiếu sót.
 
Tìm kiếm ứng viên tiềm năng từ mảng điều phối
 
Nếu bạn đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí chuyên gia nhân sự tương lai, hãy thử tìm kiếm những người trong mảng điều phối. Tìm những người biết cách xử lý các vấn đề về con người trong hoạt động điều phối. Chúng ta có thể hướng dẫn họ những quy tắc và quy định, nhưng để dạy trí thông minh cảm xúc thì khó hơn nhiều.
 
Nếu bạn nghĩ về nhân sự như là một nghề nghiệp, hãy suy nghĩ đầu tiên về việc bắt đầu ở phòng điều phối. Nếu bạn đã ở trong bộ phận Nhân sự và muốn nâng cấp sự nghiệp, hãy nghĩ đến việc chuyển sang phòng điều phối hoạt động của công ty. Kinh nghiệm bạn đạt được sẽ đem lại giá trị lớn cho công ty.
 
Theo SHRM.org
go top