“TEAMWORK” LÂU NAY ĐÃ BỊ HIỂU SAI?

Teamwork (làm việc nhóm) là một khái niệm thường bị hiểu sai và lạm dụng trong những trường hợp không chính xác. Nhiều trường hợp chỉ có một ít dấu hiệu của teamwork thật sự.
 
Một số người nghĩ rằng teamwork là việc cùng nhau. Một số khác thì nghĩ rằng đó là việc hợp tác với nhau hiêu quả. Giữa những điều đó, teamwork đang được hiểu là điểm mạnh và điểm yếu của từng người và sự phối hợp vai trò của những thành viên trong nhóm nhằm thu được hiệu quả tối ưu. Những điều đó thường là kết quả của sự thấu hiểu lẫn nhau, nhưng chưa đủ.
Một đội nhóm tối ưu trong bất kỳ môi trường làm việc nào là khi mỗi thành viên có các yếu tố sau:
 
  • Trong trạng thái tốt,
  • Hiểu rõ vai trò của họ,
  • Hiểu được vai trò của các đồng đội; và
  • Hiểu được cách các vai trò này sẽ làm việc với nhau như thế nào.
 
shrm-teamwork-2.png

Ví dụ, trong một đội bóng rổ, một người vị trí phòng thủ biết rằng vai trò và cách phối hợp với các vị trí khác, và cô sẵn sàng từ bỏ vinh quang của riêng mình để đạt được mục tiêu của nhóm, sẵn sàng khai thác tài năng của người khác và giúp họ điều chỉnh những thiếu sót.
 
Cơ thể con người cũng là một “team”. Nhiệm vụ của đôi mắt là nhìn, đôi tai lắng nghe, đôi chân đi bộ. Chúng biết vai trò của mình cũng như cách làm việc cùng nhau. Nếu một ngày đôi chân chợt quyết định sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhìn như đôi mắt hoặc đôi tai quyết định đảm nhận nhiệm vụ đi bộ thì sao? Ồ chắc chắc là không hay rồi.
 
Những người không thể nhìn thường sẽ nghe tốt hơn những người khác. Điểm mạnh điểm yếu bù trừ hỗ trợ nhau để cơ thể hoạt động tối ưu. Đôi tai sẽ không cố gắng nhìn, chúng chỉ cố để nghe tốt hơn vì lợi ích của cơ thể.
 
 
Đội nhóm nhân viên làm việc tốt nhất khi mọi người trong nhóm biết vị trí / vai trò của họ, điểm mạnh và điểm yếu của họ, cách họ đóng góp cho nhóm, VÀ đồng thời họ hiểu những vai trò / vị trí khác. Họ không phải là chuyên gia về bất cứ điều gì khác ngoại trừ công việc của họ, nhưng đồng thời phải có sự hiểu biết về người khác để thực hiện các điều chỉnh hợp lý khi cần thiết và có thể phối hợp với các vị trí khác tùy vào giá trị mà họ đem lại.
 
Đó mới thật sự là làm việc theo nhóm.
 
Theo SHRM.org

Để đồng hành trên hành trình quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế, SHRM Vietnam và Trường Doanh Nhân PACE đã nghiên cứu triển khai Chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế” / “International Human Resource Management” (gọi tắt là “IHRM”). Xem chi tiết tại đây.
 

Chương trình đào tạo
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
International Human Resource Management/IHRM

 

Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế.

 

Khai giảng: Ngày 29/03/2018 tại TP.HCM và ngày 05/04/2018 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình tại đây

 

go top