• Trang chủ /
 • Khóa Học /
 • Chương trình đào tạo “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực”

Mô tả chương trình 

Chương trình trang bị cho Học viên những kiến thức và năng lực cần thiết để làm chủ quá trình phát triển và thực thi chiến lược nguồn nhân lực của tổ chức thông qua việc khám phá và thấu hiểu những thành phần cốt lõi nhất của chiến lược nguồn nhân lực và chiến lược tổ chức, cũng như phương pháp đồng bộ các chiến lược này với nhau nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức.

 

Đối tượng tham dự

 • Lãnh đạo nhân sự cao cấp, những người làm nhân sự ở tầm tổng hợp,
 • Có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự,
 • Có kinh nghiệm quản lý các dự án, chương trình,

 

Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ biết cách:

 • Xây dựng và mô tả chiến lược tổ chức, và nhận diện những thành phần chính yếu của một chiến lược tổ chức hiệu quả,
 • Xây dựng một chiến lược Nhân sự đồng bộ với chiến lược tổ chức,
 • Xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược Nhân sự để thực thi chiến lược.
 • Được trang bị những năng lực về Nhân sự như:
  • Lãnh đạo và Định hướng (Leadership & Navigation)
  • Khả năng đánh giá phản biện (Critical Evaluation)
  • Kiến thức chuyên môn về Nhân sự (HR Knowledge)

 

Lịch học và đăng ký tham dự

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin bằng cách điền thông tin tại đây:

Hoặc

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:

Trường Doanh Nhân PACE - Đối tác độc quyền của SHRM tại Việt Nam

Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: +84 (8) 3837.0208 - Fax: +84 (8) 5404.1173
Email: shrm@PACE.edu.vn - Website : www.shrm.PACE.edu.vn