NGHỆ THUẬT ĐƯA RA PHẢN HỒI

Một cá nhân muốn phát triển không thể lúc nào cũng nằm trên những lời ngọt ngào có cánh, chính những phản hồi tiêu cực hay chỉ trích là chất xúc tác cho sự trưởng thành.

BIL GATES LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHAI THÁC TÍNH CHỦ ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN MICROSOFT?
BIL GATES LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHAI THÁC TÍNH CHỦ ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN MICROSOFT?
Nếu khai thác tính năng động chủ quan của nhân viên để mỗi nhân viên đều có thể phát huy được hết trình độ thực sự của họ thì doanh nghiệp có thể tạo ...
Xem tiếp
7 KỸ NĂNG CẦN CÓ ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TRONG NGÀNH NHÂN SỰ
7 KỸ NĂNG CẦN CÓ ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TRONG NGÀNH NHÂN SỰ
Phát triển sự nghiệp luôn là mục tiêu quan trọng trong mà mỗi người không ngừng nỗ lực phấn đấu.
Xem tiếp
3 LỜI KHUYÊN CHO CHIẾN LƯỢC CHIÊU MỘ NGƯỜI TÀI HIỆU QUẢ
3 LỜI KHUYÊN CHO CHIẾN LƯỢC CHIÊU MỘ NGƯỜI TÀI HIỆU QUẢ
Với sự phát triển của ngành nhân sự như hiện nay nói chung và công việc tuyển lựa người tài chung, khiến khái niệm tuyển dụng cần được mở rộng định ...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
go top