Hệ thống Học Liệu SHRM 2023

Hệ thống học liệu SHRM
- Hệ thống học liệu SHRM là công cụ luyện thi lấy chứng chỉ SHRM toàn diện nhất. 

- Là công cụ học tập tương tác trực tuyến, giúp người học có thể linh hoạt hoạch định đưa lộ trình cá nhân để nắm vững kiến thức trong Khung Năng lực Ứng dụng SHRMTM (SHRM BASKTM), từ đó sẵn sàng chinh phục các kỳ thi lấy chứng chỉ SHRM.
- Người học sử dụng Hệ thống học liệu SHRM có tỷ lệ đậu cao hơn trong các kỳ thi SHRM-CP/SCP.
- Hệ thống học liệu SHRM phù hợp với mọi đối tượng kể cả bạn là một chuyên viên Nhân sự bận rộn vẫn có thể chủ động về thời gian, địa điểm và lịch học phù hợp với bản thân để lấy chứng chỉ SHRM-CP/SCP.

2023_SHRM_laptop_books_merge_transp-1.png


LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Đánh giá và lên kế hoạch: Người học bắt đầu làm quen với 134 câu hỏi khảo sát trước khi học, để xác lập năng lực chuyên môn hiện tại cũng như lỗ hổng trong kiến thức. 

Học và thực hành: Hệ thống giúp tối ưu hóa thời gian học tập từ các chủ đề liên quan dựa trên lỗ hổng kiến thức của người học

Áp dụng và củng cố: giúp kiểm tra kiến thức với hơn 2500 câu hỏi ôn tập, thẻ ghi nhớ và các năng lực hành động (Competencies in action).  

Ôn tập và thành công: Giúp hoàn tất việc học với các mẹo làm bài thi, bài kiểm tra và bài luyện tập gồm 134 câu hỏi theo thời gian quy định. 

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG HỌC LIỆU SHRM
 
 • Giúp luyện thi hiệu quả cho các kỳ thi SHRM-CP/SHRM-SCP
 • Nâng cao các năng lực hành vi quan trọng về HR cho những người làm nhân sự
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng về Nhân sự
 • Thể hiện cam kết phát triển nghề nghiệp của người học
 • Nâng cao uy tín về chuyên môn của người học
 • Được sự ghi nhận của cộng đồng Nhân sự quốc tế
 • Có nhiều lựa chọn học tập phù hợp cho người đi làm
CÁC PHẦN HỌC CHÍNH
 
 • Năng lực Nhân sự
 • Con người
 • Tổ chức
 • Nơi làm việc
 • Chiến lược
HỆ THỐNG
HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN 
 
 • Phân biệt rõ nội dung học cho từng kỳ thi (SHRM-CP/SHRM-SCP)
 • Khảo sát trước khi học (Assessment)
 • Công cụ SmartStudy
 • Các câu hỏi về kiến thức (Knowledge) và đánh giá tình huống (situational judgment)
 • Kho tài liệu tham khảo
 • Báo cáo cá nhân và báo cáo nhóm
 • Nội dung học cho người học ở bất kỳ đâu 
CÁC TÍNH NĂNG TRONG HỆ THỐNG HỌC LIỆU
 • Các chuyên đề học trực tuyến :
  Bài học chia thành nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung đã từng xuất hiện trong các kỳ thi SHRM-CP/ SCP.
 • Câu hỏi ôn tập:
  Kiểm tra kiến thức và tăng sự tự tin với hơn 2500 câu hỏi ôn tập, gồm những câu đã từng xuất hiện trong các kỳ thi SHRM.
 • Lộ trình cá nhân:
  Bài đánh giá ban đầu giúp người học xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong mọi chủ đề, đồng thời đưa ra lộ trình học ưu tiên cho các nội dung cần chú trọng
 • Công cụ học tập tương tác:
  Năng lực hoạt động đưa người học vào vai trò của một chuyên gia Nhân sự, đảm nhiệm việc giải quyết các vấn đề của tổ chức.
 • Flashcards:
  Các thẻ ghi nhớ trực tuyến hoặc thẻ in giúp việc học dễ dàng hơn.
 • Công cụ khác:
  Bao gồm các công cụ hướng dẫn ôn thi lấy chứng chỉ SHRM thuộc Hệ thống học liệu.
CHI PHÍ BỘ HỆ THỐNG
HỌC LIỆU SHRM

 • Chi phí: 1005 USD/ bộ (tương đương 24.120.000 VNĐ) nếu không phải là Hội viên SHRM.
 • Phí ưu đãi: 775USD/ bộ (tương đương 18.600.000 VNĐ) nếu là hội viên SHRM.

* Chi phí trên bao gồm tất cả tài liệu phiên bản online (Softcopy), không bao gồm tài liệu phiên bản in ấn (Hardcopy). Đã bao gồm 5%VAT

 

Đăng ký bộ Hệ Thống Học Liệu SHRM 2023

Đăng ký bản dùng thử Hệ Thống Học Liệu SHRM 2023

 
 
go top