Hệ thống Học Liệu SHRM 2023

HỆ THỐNG HỌC LIỆU SHRM 2023 là công cụ luyện thi được tin cậy nhất cho hai kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP.

Hệ thống học liệu SHRM (SHRM Learning System®) - được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm các công cụ như SmartStudy, các học phần toàn diện ở định dạng điện tử và sách in, các nguồn tài liệu trực tuyến dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động. Hệ thống học liệu SHRM này luôn đứng đầu và được tin dùng bởi giới quản trị nhân sự trên toàn thế giới.

2023_SHRM_laptop_books_merge_transp-1.png

CÔNG THỨC ASSESS – STUDY – APPLY - PASS

Người học có thể:

KHẢO SÁT: Hoàn thành bài khảo sát trực tuyến để xác định trình độ hiện tại của bản thân, khoảng cách hay độ thiếu hụt so với những nội dung sẽ được đánh giá trong kỳ thi SHRM-CP/SHRM-SCP.

HỌC TẬP: Sử dụng kết quả khảo sát ở bước trên để xác định ưu tiên, chiến lược học tập, xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân, ước lượng thời gian học, và ứng dụng những kiến thức đã học.

ỨNG DỤNG: Dùng 1500 câu hỏi thực hành để đánh giá năng lực và kiểm tra kiến thức; Đóng vai một Nhân Sự Quốc tế thực sự giải quyết những vấn đề chuyên biệt được đưa ra. Phân tích tình huống, xem xét thông tin, giải quyết đề bài và đưa ra câu trả lời.

DỰ THI: Hoàn thành bài thi thử sau khi đã học qua các tài liệu/công cụ sẵn có, đồng thời sử dụng những công cụ luyện thi khác để đánh giá hiệu quả học tập, điều chỉnh kế hoạch học và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.

 

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG HỌC LIỆU SHRM

 • Giúp luyện thi hiệu quả cho các kỳ thi SHRM-CP/SHRM-SCP
 • Nâng cao các năng lực hành vi quan trọng về HR cho những người làm nhân sự
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng về Nhân sự
 • Thể hiện cam kết phát triển nghề nghiệp của người học
 • Nâng cao uy tín về chuyên môn của người học
 • Được sự ghi nhận của cộng đồng Nhân sự quốc tế
 • Có nhiều lựa chọn học tập phù hợp cho người đi làm
CÁC HỌC PHẦN CHÍNH
 • Năng lực Nhân sự
 • Con người
 • Tổ chức
 • Nơi làm việc
HỆ THỐNG HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN
 • Phân biệt rõ nội dung học cho từng kỳ thi (SHRM-CP/SHRM-SCP)
 • Khảo sát trước khi học (Assessment)
 • Công cụ SmartStudy
 • Các câu hỏi về kiến thức (Knowledge) và đánh giá tình huống (situational judgment)
 • Kho tài liệu tham khảo
 • Báo cáo cá nhân và báo cáo nhóm
 • Nội dung học cho người học có thể học ở bất kỳ đâu
CÁC CHỨC NĂNG TRONG TỪNG HỌC PHẦN
 • Bài luyện thi, thi thử: gồm 130 / 150 câu hỏi, tương ứng với kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP và 16 bài kiểm tra cho từng chuyên đề
 • Bộ thẻ từ vựng và danh mục thuật ngữ: gồm hơn 400 thuật ngữ quan trọng về HR mà có thể tìm kiếm được
 • Kho tài liệu tham khảo: HR Updates - Cập nhật về Nhân sự; Ask the Expert - Hỏi ý kiến chuyên gia; Related Links - Các đường dẫn liên quan; Feedback - Phản hồi; Flashcards; Additional Resources – Các tài liệu khác
 • Các báo cáo cá nhân dành cho người học, giúp theo sát tiến độ học tập, thấu hiểu sự nâng cao về tri thức, hiểu biết, so sánh kết quả các lần thi thử, làm bài kiểm tra.
CHI PHÍ BỘ HỆ THỐNG HỌC LIỆU SHRM
 • Chi phí: 935 USD/bộ (tương đương 21.972.500 VNĐ) nếu không phải là Hội viên SHRM
 • Phí ưu đãi: 715 USD/bộ (tương đương 16.802.500 VNĐ) nếu là Hội viên SHRM
* Chi phí trên chưa bao gồm bộ sách 4 cuốn (hardcopy): 4.935.000 VNĐ (tương đương 210 USD)
  

 

Đăng ký bộ Hệ Thống Học Liệu SHRM 2023

Đăng ký bản dùng thử Hệ Thống Học Liệu SHRM 2023

 
 
go top