(*) Thông tin bắt buộc

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 Security code

Học viện Quản lý PACE là đối tác độc quyền của SHRM tại Việt Nam.

Tại PACE, chúng tôi biết rằng: 

Nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi của mọi tổ chức. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu không ngừng thay đổi hiện nay, những người làm công tác Nhân sự phải thích nghi để thay đổi. Để làm được điều này, họ cần có những năng lực và kiến thức cần thiết để thấu hiểu, xử lý và đáp ứng được những ưu tiên của tổ chức.

Xem thêm


go top