Điều kiện dự thi

Để dự thi Chứng chỉ SHRM-CP hoặc SHRM-SCP, người tham dự cần đạt những điều kiện về học vấn và kinh nghiệm làm việc như sau:

Chứng chỉ Điều kiện
SHRM-CP  - 0-2 năm kinh nghiệm (kể cả sinh viên đang học năm cuối).
 - Thí sinh không bắt buộc phải làm trong ngành nhân sự, không cần bằng cấp hoặc kinh nghiệm nhân sự. Khuyến khích thí sinh có kiến ​​thức cơ bản về nhân sự.
SRHM-SCP  - Ít nhất 3 năm làm việc vị trí Nhân sự ở vai trò chiến lược, hoặc
 - Người đã có chứng chỉ SHRM-CP ít nhất 3 năm và đang làm việc, hoặc đang trong quá trình chuyển đổi sang vai trò chiến lược.

 
Các quy định mở rộng:

  • Hơn 1.000 giờ làm việc trong năm dương lịch sẽ không tương đương với 1 năm kinh nghiệm làm việc.
  • Công việc bán thời gian sẽ thỏa điều kiện nếu đáp ứng được tiêu chí 1.000 giờ làm việc trong năm dương lịch.
  • Kinh nghiệm có thể là lương theo tháng hoặc theo giờ.
go top