ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
Chương trình đào tạo đặc biệt này dành cho những người:
 • Đang làm nghề quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Có khát khao quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu quốc tế bằng tiếng Anh.
 
NGÔN NGỮ & TÀI LIỆU HỌC TẬP
 • Chương trình sẽ được giảng bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (tùy trường hợp).
 • Hệ thống học liệu và sách tham khảo: 100% là tiếng Anh.
 
THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
 • Hình thức học: 18 tháng học trực tuyến với SHRM Learning System; 18 buổi học trực tiếp với giảng viên tại lớp học hoặc qua mô hình LiveLearning.
 • Thời lượng học: Với 18 buổi học trực tiếp nói trên, mỗi buổi là 3 giờ (chưa bao gồm thời lượng tự học ở nhà theo sự phân bổ bài vở của các giảng viên phụ trách chương trình). Lịch học này sẽ được sắp xếp phù hợp cho người tham dự tùy thời điểm chiêu sinh.

BAN GIẢNG HUẤN CHƯƠNG TRÌNH
 • Ban giảng huấn là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị nhân sự trong mội trường quốc tế; đã được SHRM chứng nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy các chương trình của SHRM do Học viện Quản lý PACE triển khai.
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO & HỌC TẬP
Với người tham dự chương trình
 • Hiểu rõ chân dung nghề nghiệp, cũng như những thước đo nghề nghiệp dành cho giới nhân sự theo chuẩn mực toàn cầu.
 • Hiểu rõ những chuẩn mực về năng lực và bổ sung những kiến thức toàn cầu cho người làm công tác nhân sự trong bối cảnh hội nhập ngày nay.
 • Biết cách thực hiện công tác quản trị nhân sự và góp phần xây dựng hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp theo chuẩn toàn cầu.
 • Được sử dụng hệ thống học liệu SHRM (SHRM Learning System®) tích hợp trên mạng toàn cầu của SHRM (chỉ dành cho Học viên khóa học này).
 • Tham gia học tập cùng với những giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được SHRM công nhận.
 • Có cơ hội kết giao và học hỏi với những đồng nghiệp có cùng chí hướng để góp phần nâng tầm vóc và trình độ nghề nghiệp của mình.
   
Với doanh nghiệp cử người tham dự
 Khi những người làm công tác nhân sự của mình đạt chuẩn mực quốc tế, doanh nghiệp sẽ có thể:
 • Xây dựng chiến lược nhân lực, cũng như vận hành hệ thống quản trị nhân sự chuẩn mực hơn, hiệu quả hơn.
 • Quản trị và phát triển nguồn nhân lực của mình thành công hơn nhằm góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược và phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa về mọi mặt.
 • Góp phần xây dựng môi trường làm việc của doanh nghiệp đạt chuẩn mực cao, đồng thời biến doanh nghiệp của mình trở thành nơi làm việc mơ ước của nhân viên, tạo nên sức mạnh cạnh tranh vượt trội trên thị trường lao động.

go top