Học Chương trình IHRM để có cơ hội đạt Chứng chỉ Quản trị nhân sự Quốc tế SHRM - Chứng chỉ nghề nghiệp danh giá nhất trong ngành quản trị nhân sự toàn cầu

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

04/11/2023 - Hà Nội 14/11/2023 - Live Online