TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CÁC NHÓM NĂNG LỰC CẦN THIẾT CHO NHÀ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0, Nhân sự cũng như nhiều ngành nghề khác, đều bị tác động thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng.

SHRM HR TECH APAC 2019
SHRM HR TECH APAC 2019
SHRM HR Tech APAC is a global platform which sees an attendance of over 1500 professionals from the world of work.
View more
INFO SESSION: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOCHIMINH CITY AND HA NOI ON MAY - 2019
INFO SESSION: INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HOCHIMINH CITY AND HA NOI ON MAY - 2019
The role of HR also needs to be redefined in order to contribute to the business development and the HR profession to a higher level.
View more
SHRM CAFÉ: BENEFITS FROM EMPLOYEE DEVELOPMENT IN ENTERPRISES
SHRM CAFÉ: BENEFITS FROM EMPLOYEE DEVELOPMENT IN ENTERPRISES
According to Society for Human Resource Management (SHRM), employee development is recognized as a strategic measure for the organization's ...
View more
1 2 3 4
go top