PACE - SHRM - TopCV SEMINAR: How to increase the Workforce Optimization for Organizational Effectiveness?

In the current difficult economic situation, business leaders always want to optimize all resources most efficiently to help the organization achieve its goals. Among them, Human Resources are an important resource that ...

HR SEMINAR 2023: INCLUSIVE LEADERSHIP - XÂY DỰNG VĂN HÓA DUNG HỢP TẠI NƠI LÀM VIỆC
HR SEMINAR 2023: INCLUSIVE LEADERSHIP - XÂY DỰNG VĂN HÓA DUNG HỢP TẠI NƠI LÀM VIỆC
Ngày 23/3, Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa kỳ SHRM đã phối hợp FranklinCovey Vietnam, Blanchard Vietnam và Hogan Assessments tổ chức thành công buổi HR ...
View more
NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023
NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023
Sự kiện được tổ chức trực tuyến qua Zoom vào ngày 02/03/2023, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp và các ...
View more
HR SEMINAR 2023:
HR SEMINAR 2023: "INCLUSIVE LEADERSHIP"
How to Create a Culture of Belonging Where Everyone Can Thrive
View more
go top