CÁC CHỈ SỐ NHÂN SỰ CÓ TÍNH ẢNH HƯỞNG NHẤT TRONG VÒNG ĐỜI NHÂN VIÊN LÀ GÌ?

Sự thay đổi của nhân viên gắn liền với từng chỉ số nhân sự được các tổ chức phân tích chặt chẽ nhất, nhưng không nên quá chú ý vào những chỉ số này.

9 MẸO ĐỂ CÓ CUỘC HỌP 1:1 HIỆU QUẢ HƠN
9 MẸO ĐỂ CÓ CUỘC HỌP 1:1 HIỆU QUẢ HƠN
Để giúp bạn thực hiện các cuộc họp 1:1 hiệu quả hơn, chúng tôi đã hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhân sự câu hỏi này để biết các ...
Xem tiếp
90% CHUYÊN GIA NHÂN SỰ SỬ DỤNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HR ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CẤP
90% CHUYÊN GIA NHÂN SỰ SỬ DỤNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HR ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CẤP
Các công ty thường nói rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của họ, nhưng thông thường, nhân viên là khía cạnh mà họ ít hiểu rõ nhất trong doanh nghiệp ...
Xem tiếp
CÁCH LẬP KẾ HOẠCH DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ
CÁCH LẬP KẾ HOẠCH DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ
Để chiến lược nhân sự thật sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty, việc dự báo nhu cầu nguồn nhân lực nên là một trong những ưu tiên hàng ...
Xem tiếp
go top