TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 1/2019

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, nhân sự cần phải thay đổi, vai trò của những người làm nhân sự cũng phải được “định nghĩa lại” và hình thành một “chân dung nghề nghiệp” mới

"SHRM CAFÉ": TẠO DỰNG TÍNH ĐA DẠNG TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Sự đa dạng trong môi trường làm việc mang lại nhiều lợi ích từ các góc nhìn phong phú và khả năng sáng tạo của nhân viên.
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ
Vai trò của các nhà nhân sự sẽ thay đổi cùng với nguồn nhân lực và kinh tế, cuộc cách mạng công nghệ sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo ra một số thay đổi ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu của thế giới hiện đại, làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau nhiều ...
Xem tiếp
1 2 3
go top