KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ/ IHRM”

Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế (International HR Management/ IHRM) đầu tiên đã khai giảng tại TP. HCM vào ngày 14/9/2017 vừa qua với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp. Khóa tiếp theo sẽ được khai giảng tại Hà Nội vào ngày 19/10/2017 sắp tới.

THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
Trong bối cảnh bùng nổ về kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang tính đột phá, ngành nhân sự đang đứng trước những thách thức rất lớn ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 03/08/2017
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 03/08/2017
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, với sự thay đổi ...
Xem tiếp
HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế - International Human Resources Management (IHRM) – dựa trên Khung năng lực và Kiến thức SHRM và là ...
Xem tiếp
go top