TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 14/12/2017

Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 7/12/2017
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 7/12/2017
Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường của thị trường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Xem tiếp
KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ/ IHRM”
KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ/ IHRM”
Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế (International HR Management/ IHRM) đầu tiên đã khai giảng tại TP. HCM vào ngày 14/9/2017 vừa qua với ...
Xem tiếp
THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
Trong bối cảnh bùng nổ về kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang tính đột phá, ngành nhân sự đang đứng trước những thách thức rất lớn ...
Xem tiếp
go top