TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 10 & 11/2019

Nền kinh tế tri thức cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ nhanh chóng, tạo ra những cơ hội phát triển to lớn đi cùng với những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

SHRM CAFÉ: TẠI SAO CẦN PHẢI CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN?
SHRM CAFÉ: TẠI SAO CẦN PHẢI CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN?
Cuộc cạnh tranh về nhân lực đang dần trở nên khốc liệt, các công ty cần phải thúc đẩy nhiều chiến lược giữ chân nhân tài. Chính vì thế, việc công ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: BỐI CẢNH NGÀNH NHÂN SỰ THỜI 4.0
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: BỐI CẢNH NGÀNH NHÂN SỰ THỜI 4.0
Chúng ta đã chứng kiến những tác động của nhiều cuộc cách mạng công nghiệp, với nhiều sự thay đổi đã xảy ra trên thế giới, và bây giờ, chúng ta đang ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 8/2019
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 8/2019
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0
Xem tiếp
1 2 3 4
go top