TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 19/07/2018

Những người làm nghề nhân sự không những thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn trong định hướng chiến lược của tổ chức.

TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 19/07/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 19/07/2018
“Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự ngày nay không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: QUỐC TẾ HÓA TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: QUỐC TẾ HÓA TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế cập nhật những xu hướng mới trong thế giới Nhân sự
Xem tiếp
HỘI THẢO QUỐC TẾ “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”
HỘI THẢO QUỐC TẾ “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”
Hội thảo quốc tế do Trường Doanh Nhân PACE và FranklinCovey tổ chức...
Xem tiếp
1 2
go top