TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: 80% NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHẢI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự...

TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 25/01/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 25/01/2018
Tọa đàm: “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 25/01/2018
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 18/01/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 18/01/2018
PACE & SHRM tổ chức Tọa đàm: “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” tại Hà Nội nhằm giúp giới nhân sự Việt Nam tìm ra giải pháp, kiến thức để đáp ứng với bối ...
Xem tiếp
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ SHRM 2018
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ SHRM 2018
Hội nghị Nhân sự SHRM thường niên (Annual SHRM Conference) là sự kiện nhân sự lớn nhất thế giới...
Xem tiếp
1 2
go top