TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI – THÁNG 01/2020

Tọa đàm Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế tiếp tục diễn ra với chủ đề “Giữ chân nhân viên hiệu quả” nhằm giúp giới nhân sự có thêm giải pháp để chủ động ứng biến với những thách thức của ngành Nhân sự trong thời đại mới.

SHRM CAFÉ: “QUẢN LÝ TÀI NĂNG” TRONG DOANH NGHIỆP
SHRM CAFÉ: “QUẢN LÝ TÀI NĂNG” TRONG DOANH NGHIỆP
Quản lý tài năng là một trong những chủ đề nhân sự nổi bật gần đây. Làm thế nào để cho các ứng viên những trải nghiệm tốt nhất? Và cần phải làm gì để ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 10 & 11/2019
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI - THÁNG 10 & 11/2019
Nền kinh tế tri thức cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ nhanh chóng, tạo ra những cơ hội phát triển to lớn đi cùng với ...
Xem tiếp
SHRM CAFÉ: “ĐÀO TẠO TÍCH HỢP” TRONG DOANH NGHIỆP
SHRM CAFÉ: “ĐÀO TẠO TÍCH HỢP” TRONG DOANH NGHIỆP
Trong bối cảnh 4.0, với sự hỗ trợ của nền tảng trực tuyến, các Doanh nghiệp đang dần chuyển dịch việc đào tạo truyền thống sang hình thức đào tạo ...
Xem tiếp
1 2 3 4 5
go top