THÁCH THỨC CỦA NGÀNH NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Trong bối cảnh bùng nổ về kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang tính đột phá, ngành nhân sự đang đứng trước những thách thức rất lớn với quy mô toàn cầu.

Tọa đàm - Quản trị Nhân sự Quốc tế - TP.HCM, ngày 03/08/2017
Tọa đàm - Quản trị Nhân sự Quốc tế - TP.HCM, ngày 03/08/2017
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, khi nền kinh tế tri thức bùng nổ cùng với cuộc cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, với sự thay đổi ...
Xem tiếp
HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
HỘI THẢO: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ
Chương trình đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế - International Human Resources Management (IHRM) – dựa trên Khung năng lực và Kiến thức SHRM và là ...
Xem tiếp
SHRM BoCK - Khung năng lực và kiến thức của SHRM
SHRM BoCK - Khung năng lực và kiến thức của SHRM
Là mô hình độc quyền được SHRM nghiên cứu và phát triển cho phép người làm nghề quản trị nhân sự nhằm đạt được sự phát triển toàn diện về kiến thức ...
Xem tiếp
go top