HỘI THẢO QUỐC TẾ “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”

Hội thảo quốc tế do Trường Doanh Nhân PACE và FranklinCovey tổ chức...

GIỚI THIỆU STEPHEN M. R. COVEY – DIỄN GIẢ QUỐC TẾ LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN VIỆT NAM TẠI HỘI THẢO “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”
GIỚI THIỆU STEPHEN M. R. COVEY – DIỄN GIẢ QUỐC TẾ LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN VIỆT NAM TẠI HỘI THẢO “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”
Stephen M. R. Covey là tác giả của tác phẩm "Tốc độ của Niềm tin"...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 17/05/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 17/05/2018
Tọa đàm nhằm giúp giới nhân sự Việt Nam tìm ra giải pháp, kiến thức để đáp ứng với bối cảnh và xu hướng trong thời đại mới
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 24/05/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 24/05/2018
Dành cho những ai đang mong muốn quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của mình theo chuẩn mực toàn cầu
Xem tiếp
1 2
go top