3 THÁCH THỨC KHI NHÂN VIÊN THÔNG BÁO NGHỈ VIỆC

Quá trình xử lý nghỉ việc sẽ luôn có từng vấn đề riêng tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy, hãy giải quyết những tình huống khó xử sau đây.

7 CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI NGÀNH NHÂN SỰ NĂM 2025

Hiện nay, các nhà quản lý tập trung nhiều vào con người hơn giấy tờ và giúp đỡ cả những thành phần cá biệt và các nhân tài. Còn trong tương lai thì sao?

LỢI ÍCH CỦA CÁC PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN TRONG NHÂN SỰ

Một sự thật hiển nhiên rằng nếu một công ty chăm sóc tốt nhân viên thì họ cũng sẽ chăm sóc tốt cho khách hàng.

CÓ NÊN TIẾN CỬ NHÂN VIÊN GIỎI VÀO VỊ TRÍ QUẢN LÝ?

Một sai lầm mà các công ty thường gặp là thăng tiến cho những nhân viên có hiệu suất làm việc tốt nhất cho vai trò quản lý và giám sát.

CÁCH LOẠI BỎ ĐỊNH KIẾN TRONG TUYỂN DỤNG

Đứng từ quan điểm của một nhà nhân sự, cần có một cuộc đánh giá để xác định khu vực nào còn đang hạn chế sự đa dạng của các nguồn ứng viên.

CHỌN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ: NỘI BỘ HAY THUÊ NGOÀI?

Đây là các đặc điểm so sánh về lợi ích mà bộ phận nhân sự nội bộ và thuê ngoài có thể mang lại cho công ty

5 CÁCH XÂY DỰNG SỰ TRUNG THÀNH BỀN VỮNG CỦA NHÂN VIÊN

Tác giả đã xác định 5 bước quan trọng để đạt được sự trung thành của nhân viên mà doanh nghiệp cần có.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU ‘DESIGN THINKING’ TRONG NHÂN SỰ?

Đây là các giai đoạn của quá trình Design Thinking, ứng dụng và cách tận dụng ý tưởng này trong đánh giá, phát triển và quản lý công nghệ Nhân sự.

SHRM CAFÉ: BÀI TOÁN NHÂN SỰ VỀ MILLENNIALS

Trong các xu hướng Nhân sự hiện nay thì chủ đề về nguồn nhân lực thuộc thế hệ Millennials rất được cộng đồng Nhân sự quan tâm và chú ý.

BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ VÀ CÁCH GIỮ NHÂN VIÊN QUA VÒNG ĐỜI CÔNG VIỆC

Foo Mao Gen giải thích vì sao các nhà lãnh đạo và nhân sự nên chú ý cải thiện tỉ lệ giữ chân và gắn bó của nhân viên tại công ty.