Quản lý nhân sự: Khó hay dễ?

Làm thế nào để nhân viên dưới quyền làm việc nhiệt tình, với năng suất cao? Đó chính là câu hỏi luôn đặt ra cho mọi nhà quản lý.

6 ‘NGỘ NHẬN’ TRONG TUYỂN DỤNG

Những quan điểm cứng nhắc nào sẽ làm mất thời gian và chi phí trong quá trình tuyển dụng của công ty

Nghề nhân sự không dành cho những người “hiền lành”

“Tại sao bạn muốn làm tại bộ phận nhân sự?”. Và câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được là: “Tôi thích làm việc với con người, muốn giúp đỡ và phát triển tiềm năng trong họ”. Tôi đáp lại rằng: “Nếu lý do của bạn là vậy, tôi nghĩ bạn nên...

Ứng dụng Khung năng lực trong hoạt động quản trị nhân sự

Sự phát triển của khung năng lực đã định hình một xu hướng mới trong quản lý nguồn nhân lực: quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực.

Quản lý nhân sự: 5 sai lầm phổ biến của doanh nhân mới

Nhiều người trở thành doanh nhân với tham vọng có thể nhanh chóng trở thành sếp. Tuy nhiên, càng ở vị trí cao càng có nhiều khó khăn nảy sinh, trong đó, việc quản lý nhân sự trong thực tế...

4 Xu hướng mới của Nhân sự

Lynda Gratton - Giáo sư Trường Kinh doanh London từng đưa ra nhận xét rằng chuyên viên làm công tác nhân sự đang ở vào một giai đoạn đặc biệt trong việc định hình cách mà tổ chức hoạt động.